โปรแกรมประเมินพนักงาน & IDP

ประเมิน 360 องศา
ประเมิน KPI, Core Value


บันทึกเวลาเข้างาน ออนไลน์
เงินเดือนพนักงาน Payroll


Solution
ประเมิน 360,   Competency,   KPI,   Core Value
Survey,  IDP,  OKR,  Measurement Learning
(AI Analysis)

Favorite  Potential    is HR application that digitize day to day work with modernization of employee management for enterprises

“ทุกกิจกรรมของพนักงาน นำมาซึ่งผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์กร” หากองค์กรสามารถเก็บข้อมูลกิจกรรมของพนักงานได้ องค์กรจะสามารถทำนายความเป็นไปขององค์กรในอนาคต

-   HR ทำงานง่าย ลดขั้นตอนงาน ลดการใช้กระดาษ ได้งานรวดเร็ว
-   พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการทำงานและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
-   องค์กรสามารถบริหารคนได้ด้วยข้อมูลคุณภาพ ขับเคลื่อนรายได้ด้วยคนที่มีศักยภาพ
-   การประเมินมีในระบบอยู่ 3 รูปแบบ Evaluation 360, KPI, Core Value
-   แผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)
สมาชิก AIS BIZ UP ฟรี!! ฟีเจอร์ลงเวลาเข้างานจำนวน 20 Users เมื่อใช้งาน Favpo ฟีเจอร์ประเมินพนักงาน วิธีรับสิทธิ์ กด *545*800*205# โทรออก

Our Solution
Performance Management

Features ที่จะทำให้มองเห็นศักยภาพของพนักงานได้อย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะทำการประเมินพนักงานแบบไหน จะ KPI หรือ ประเมิน 360 องศา หรือ ผสมชุดประเมิน หรือจะเก็บข้อมูลเพื่อไปคำนวณตัวชี้วัด จะทำได้สะดวก รวดเร็ว และใช้เวลาน้อยลง ระบบจัดการที่มีความยืดหยุ่นและมีขั้นตอนชัดเจนEvaluation 360

ประเมินผลพนักงาน 360


บริการให้คำปรึกษาการออกแบบชุดประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกาณ์มากกว่า 10 ปี


ฟังก์ชั่นครบ ราคาประหยัด
(เว็บไซต์ / แอพลิเคชั่น)


ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด ให้ผลชัดเจน ตรงเวลา ด้วยระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศา และ การประเมิน KPI แบบออนไลน์ ให้ admin สามารถจัดการพนักงาน จัดชุดแบบประเมิน จัดการความสัมพันธ์และจัดการการประเมินได้โดยง่าย ทำการประเมินได้ผ่าน application แสดงผลการประเมินแบบเรียลไทม์ จากนั้นนำข้อมูลไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาตัวเอง IDP ของพนักงานแต่ละคน

 • เลือกรูปแบบการประเมินได้ 3 รูปแบบ คือ ประเมิน 360 Competency, ประเมิน KPI , ประเมิน Core Value
 • จัดการรายชื่อพนักงาน ผู้มีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ในการประเมิน
 • กำหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่ต้องการ สำหรับออกแบบฟอร์มการประเมิน
 • รองรับการประเมิน 180/ 270/ 360 องศา
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ประเมิน
 • ประเมินได้ไม่จำกัดลำดับชั้น
 • สร้างแบบฟอร์มประเมินได้ไม่จำกัด มากว่า 100 ฟอร์ม
 • ลงทะเบียนใช้งานได้ทันที ทางเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
 • ประเมินผ่านทางเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น หรือ ส่งลิงค์ประเมินไปทางอีเมล
 • ทุกครั้งที่เริ่มประเมิน ระบบสามารถแสดงผลแบบ real time
 • ออกรายงานผลในภาพรวมขององค์กร และรายบุคคล
 • ประเมินได้บ่อยขึ้นกว่าเดิม เป็นรายไตรมาส
 • หมดปัญหาเรื่องการติดตั้งระบบ ค่าบริการรายปีทั้งหลาย
 • ประเมิน KPI สามารถใส่จำนวนตัวเลขที่ต้องการ แล้วระบบจะเปลี่ยนเป็นคะแนนประเมิน 1 ถึง 5 หรือ คะแนนที่ต้องการให้
 • ประเมิน KPI สามารถใส่จำนวนตัวเลขล่วงหน้าจากระบบอื่น เพื่อเอาคะแนนมารวมเป็นผลการประเมินได้
 • ระบบประเมิน KPI สร้างการจัดเก็บข้อมูลง่าย ไม่ซับซ้อน
Read More →

KPI Tracking

เก็บข้อมูลตัวชี้วัด


สร้างสูตรการคำนวณได้

ครบถ้วน รวดเร็วและได้ผลทันใช้ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ อำนวยความสะดวกผู้บันทึกทั้งพนักงานและหัวหน้างาน ช่วยให้การสะสมข้อมูล KPI เป็นสิ่งที่ทำได้ในทุกวัน สามารถบริหารกำไร - ขาดทุนได้แบบรายวัน บนมือถือ

Read More →

Task

บันทึกงานและมอบหมายงานประจำวัน

ส่งมอบงาน ครบ ตรวจจบในวันเดียว งานเดินดีไม่มีสะดุด ทั้งพนักงานและหัวหน้าแม้ไม่พบกัน ส่งงานไม่จำกัดสถานที่และเวลาอีกต่อไป เช่นเดียวกับ ก็หัวหน้างานสามารถตรวจสอบผลงานประจำวันพร้อมให้ feedback ได้ทันที และยังมอบหมายงานให้พนักงานได้แม้อยู่ต่างประเทศ ติดตามงานได้ไม่ขาดช่วง สามารถให้คะแนนการทำงานของพนักงานได้ 1 - 5 และคะแนนที่ได้จะกลายเป็นคะแนน KPI ของพนักงานแต่ละคน

Read More →

Our Solution
HR Admin Online

Features ที่ช่วยจัดการงานเอกสารของ HR และพนักงานให้มาอยู่บนระบบ ถึงจะมีเพียง HR 1 คน ก็สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งองค์กรได้ทันเวลาด้วยระบบ HR Management บนคลาวด์ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากในเว็บไซต์ และมือถือ ให้คุณสามารถจัดการบันทึกเวลา ขาด ลา คำนวณเงินเดือน และติดตามงานได้ทันทีลงเวลาเข้างานออนไลน์

Time Attendance Online

บันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ช่วยให้การลงเวลานอกสถานที่หรือมีสถานที่ลงเวลาหลายแห่งเป็นเรื่องง่ายและทำได้เพียงปลายนิ้ว พร้อมให้พนักงานสามารถทำการลางาน และหัวหน้างานอนุมัติผ่านมือถือทันที สะดวกทุกที่ ทันสมัยทันใจคนทำงานยุคดิจิตอล ลงเวลาผ่าน Web, App, Face Scan

Read More →


ระบบสำรวจภายในองค์กร

Survey

อยากรู้ไหมอะไรทำให้พนักงานยังทำงานอยู่กับบริษัท หรือ อะไรคือสิ่งที่พนักงานต้องการนอกจากเงิน สำรวจความต้องการเหล่านี้ หรือ สำรวจบนวัตถุประสงค์อื่น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งคำถามปลายเปิดและเลือกคำตอบ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ และที่สำคัญเพียงผู้ตอบคำถามเท่านั้นที่รู้ว่าตอบอะไรไป

Read More →


ข่าวสารองค์กร

Announcement

ลดกระดาษ ไม่ต้องส่งไปยังแผนก ส่งแบบถึงตัว ไม่ผิดโต๊ะ บนระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคน พนักงานกดรับรู้ข่าวสารได้ทันที รวดเร็ว ตรวจสอบได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทันที

Read More →

Our Solution
Learning and Development

Features ที่จะช่วยปรับกระบวนการคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมวันละเล็กละน้อย จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถพัฒนางานไปพร้อมกับการพัฒนาความคิด ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยส่งเสริมให้เกิดการทบทวนตัวเอง ฝึกการตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงาน ไม่มีหลุด สำเร็จได้ตามเป้าหมายและเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กละน้อยพร้อมกับความคิดที่เฉียบคมมากขึ้นDay Quest

คำถามประจำวัน

1 คำถามแต่สม่ำเสมอ ทุก 24 ชั่วโมง คำถามเปลี่ยนความคิดได้ แค่วันละครั้งเท่านั้น กระบวนการทบทวนตัวเองและพัฒนาทางความคิดก็เกิดขึ้นได้ ผู้ใช้จะได้รับคำถามเชิงโค้ช 1 คำถามทุก 24 ชั่วโมง คำถามจะทำให้จะเกิดการทบทวนตัวเองและความคิดถูกกระตุ้น เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ ใครบางคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่ทันได้รู้ตัว

Read More →


Goal

เป้าหมาย

อีกหนึ่งเครื่องมือเพิ่มศักยภาพส่วนตัวและศักยภาพการทำงาน บนการตั้งเป้าหมาย บันทึกและติดตามเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา ความสำเร็จเล็กๆ บนเส้นทางของเป้าหมายที่แข่งขันกับเวลาของ ทุกคนจะสามารถมองเห็นได้บนมือถือของตัวเอง ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

Read More →


Mission

ภารกิจร่วม

ทำแผนร่วมกันง่าย ๆ บนมือถือ รวดเร็ว เห็นภาพเดียวกัน มีลำดับชัดเจน เดินตามแผนไม่มีสะดุด เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมีเป้าหมายเดียว (one goal) สมาชิกรับรู้และมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าของงานไปพร้อม ๆ กัน สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมด้วยการวางแผนงาน อัพเดทความก้าวหน้าของงานที่ทำ ลดเวลาติดตามงานระหว่างกัน

Read More →
Image

HR Management     จัดการงาน

HR Development     บริหารความสามารถ

Favpo Logic

People analytics transform performance management and talent development into employee engagement which employees feel passionate about their jobs and are committed to the organization.

เก็บข้อมูล ที่เกี่ยวกับความสามารถของพนักงาน การให้คุณค่ากับงาน แรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงวิธีในการปฏิบัติงานและสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
วิเคราะห์ สิ่งที่พนักงานคนหนึ่งมี ได้แก่ ทักษะ วีคิด สมรรถนะการทำงาน ความถนัด จุดอ่อน จุดแข็ง และคุณสมบัติของพนักงานรายบุคคลในแต่ละองค์กร
นำเสนอ ข้อมูลของพนักงานรายบุคค ที่รวมเป็นภาพสมรรถนะขององค์กร
แนะนำวิธีพัฒนา โดยระบบจะบอกแนวโน้มและลักษณะงานที่เหมาะกับความถนัดของพนักงานแต่ละคน
สร้างสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาตนเองตามวิธีที่ตนเองถนัด

ประโยชน์ที่ได้กับองค์กร

ข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคน สามารถนำไปบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ โดย

• เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน
• ลดเวลา และขั้นตอนการทำงานของแผนก HR
• สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อการ “เลือกคนที่ใช่”
• สะท้อนภาพความเป็นจริงขององค์กร ผ่านพนักงานทุกคน

Get more information.

ต้องการข้อมูลการทำงานระบบเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ หรือ นัดพรีเซนต์การทำงานของระบบ Favpo เราพร้อมนำเสนอข้อมูลแบบละเอียดให้เข้าใจกระบวนการทำงานและการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด