T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
15 April 2019
Image Description

พรปีใหม่

15/4/62

"พรปีใหม่"

☺️จงเบิกบานในการพัฒนาปัญญา
🙂จงเอาชนะปวงปัญหาด้วยความเพียร
😊จงระวังกิเลสเบียดเบียนด้วยความสำรวมระวัง
🥰จงเติมพลังแห่งความสุขด้วยการปล่อยวาง

🙏🏻😊
ว.วชิรเมธี