T7 พิมลรัตน์​ ศักดาศิริสถาพร
15 April 2019

Mission​ to​ the​ moon Ep333- 4​ วิธีที่จะช่วยทีมงานที่หมดmotivation

มีการประมาณการกันว่าMotivationมีผลถึง40% ต่อการทำงานในแต่ละ​project​ ซึ่งmanager/ทีมงาน​ ​ต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุก่อนการแก้ไข​ มิเช่นนั้นเรื่องราวอาจบานปลายไปอีก​ แบ่งได้เป็น
1.​Value mismatch งานไม่ตรงกับvalueของเค้า​ ทำให้ไม่รู้สึ​ก​ ​อิน​ ในการทำงาน​ แบ่งย่อยได้เป็น
1.1 Interest value​ งานนี้น่าสนใจแค่ไหน มันเชื่อมโยงกับความสนใจของเค้าได้แค่ไหน
1.2 Identify​ value​ งานนี้เชื่อมโยงกับ​self conceptionของเค้าได้แค่ไหน​ เช่น​ งานนี้ดึงความชอบการทำงานเป็นทีม, การชอบความแข่งขัน​ ได้แค่ไหน
1.3 Important​ value​ งานนี้มีความสำคัญแค่ไหน
1.4 Utilities value​ ต้นทุนในการทำงานนี้มีมากน้อยแค่ไหน
2.​ Lack​ of​ self​ efficacy คิดว่าตนเองทำงานนี้ไม่ได้​ ไม่มีความสามารถมากพอ​ ตรงข้ามกับ​ คนที่over qualify over confident คือคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไป
3.​ Disruptive emotion รู้สึกหมดแรง​ มีพลังงานด้านลบสูง(โกรธ, เครียด, ซึมเศร้า)​ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก​ ต้องพูดคุยแบบprivate โดยรับฟังอย่าง​active listening (ตั้งใจฟังและเก็บข้อมูลนั้นๆมาสรุปกลับให้เค้าฟังอีกครั้ง)
4.​ Attributions error การที่ไม่รู้สาเหตุว่าตนเองเป็นอะไร​ ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ไม่อยากทำงาน​ ข้อนี้แก้ไขยากที่สุด​ ต้องค้นหาสาเหตุทีละข้อ​ แล้วมาดูต่อว่าเรื่องราวนั้นๆอยู่ในการควบคุมหรืไม่หรือเรื่องราวนั้นๆเราควรให้ความสนใจหรือไม่

(my first blog😊)​