ไอดินกลิ่นฝน

T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
18 April 2019
Image Description

ไอดินกลิ่นฝน


18/4/62

เมื่อวานนี้ฝนตกไปหลายพื้นที่ ที่บ้านฉันลมพัดแรง มีท่าทีว่าฝนจะตก พอนึกถึงฝนตก กลิ่นไอดินหลังฝนตกก็ลอยเข้ามาในความทรงจำ
กลิ่นไอดิน ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระช่วย
วันนี้เลยมาลงเรื่อง ไอดินกลิ่นฝนให้ได้อ่านกัน😊

🌧"ไอดินกลิ่นฝน" นักวิทยาศาสตร์บอกว่ากลิ่นหอมไอดินหลังฝนตกนี้เกิดจากส่วนประกอบทางเคมีจากหลายปรากฎการณ์ด้วยกัน
ทั้งแบคทีเรีย พืชพรรณ ไปจนถึงสายฟ้าต่างก็มีส่วนในการสร้างกลิ่นสดชื่นเมื่อฝนตก

กลิ่นไอดิน มีคำเรียกเฉพาะในภาษาอังกฤษว่า เพทริเคอร์ (petrichor)

เกิดขึ้นโดยนักวิจัยออสเตรเลีย โดยนำเอาคำกรีกสองคำมาต่อกัน คือ "petros" หมายความว่า ก้อนหิน และ "ichor" แปลว่าของเหลวที่ไหลอยู่ในเส้นโลหิตของทวยเทพ

โดยอธิบายว่ากลิ่นไอดินที่ลอยขึ้นจากพื้นดินเมื่อต้องเม็ดฝนเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สเตรปโตมายซีส (Streptomyces)ที่มีอยู่มากมายในดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุ

แบคทีเรียจะผลิตโมเลกุลที่มีชื่อเรียกว่า จีโอสมิน (geosmin) ออกมา เมื่อหยดน้ำหล่นลงมาต้องพื้นดิน จีโอสมินจากพื้นจะลอยขึ้นไปในอากาศ และเมื่อฝนตกหนักขึ้น ปริมาณจีโอสมินที่หลุดลอยไปในอากาศก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

“มีสัตว์หลายประเภทที่ไวต่อกลิ่นนี้ แต่มนุษย์จะไวมากที่สุด”😄

มีผู้คิดค้นวิธีเปลี่ยนไอดินให้กลายเป็นกลิ่นในเชิงพาณิชย์เรียกว่า มัตติ กา อัททาร์ หรือ "กลิ่นหอมแห่งพสุธา" โดยมีการทำขึ้นครั้งแรกในประเทศของอินเดีย ซึ่งปัจจุบัน จีโอสมินได้กลายองค์ประกอบสำคัญของน้ำหอมหลายชนิดไปแล้ว

แต่คนไม่น้อยไม่ชอบกลิ่นไอดินนี้

#ลงกลิ่นไอดินเรียกฝน จนถึงตอนนี้บ้านฉันฝนก็ยังไม่ตก 😭

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →