T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
19 April 2019
Image Description

อุปนิสัยทำลายความสำเร็จ

19/4/62

การพัฒนาตนเอง ไม่ใช่แค่การเพิ่มนิสัยที่ดี แต่ยังรวมถึงการลดหรือปรับปรุงนิสัยที่เป็นปัญหาในการพัฒนาตนเองด้วย วันนี้ได้นำสิ่งที่จะทำลายความสำเร็จมาให้ได้ลองสำรวจกัน ว่าเรามีนิสัยแบบนี้ไหม จะได้พัฒนาและปรับปรุงไปพร้อมๆกันค่ะ มีดังนี้

1.หยุดผัดวันประกันพรุ่ง
วิธีปรับปรุงปัญหานี้ก็คือ การเพิ่มความใส่ใจในงานแทนการผัดวันประกันพรุ่ง นอกจากคุณภาพงานจะทำออกมาดีแล้ว ยังช่วยลดความเครียดในการทำงานด้วย

2.เลิกคิดลบ
ความคิดบวกและความคิดลบสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา แต่ความคิดลบมักเกิดได้เร็วกว่า ดังนั้น รักษาทัศนคติให้มีแต่ความคิดบวก

3.เลิกเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น
เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เราจะสูญเสียความเป็นตัวตน และขาดสติได้ง่าย และยังเกิดอารมณ์อิจฉา เกิดเป็นปมด้อย การแข่งขันเพื่อผลักดันตนเองเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าพุ่งประเด็นด้านนี้มากเกินไป ให้ทำตัวให้เด่นเป็นทีม และฝึกกล่าวชื่นชมคนอื่นด้วยความจริงใจ

4.หยุดนึกถึงอดีตที่ล้มเหลว
ให้มองว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ เป็นบทเรียน ให้นำไปพัฒนาตนเอง

5.เลิกตั้งเป้าหมายเพ้อฝัน
สิ่งที่สำคัญในการตั้งเป้าหมาย คือ เป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง อย่าตั้งเป้าหมายที่ชี้วัดไม่ได้ อย่าตั้งเป้าหมายที่สูงเกินตัว

ลองสำรวจแล้ว นำไปพัฒนาปรับปรุงกันนะคะ😄✌🏻