อุปนิสัยทำลายความสำเร็จ

T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
19 April 2019
Image Description

อุปนิสัยทำลายความสำเร็จ


19/4/62

การพัฒนาตนเอง ไม่ใช่แค่การเพิ่มนิสัยที่ดี แต่ยังรวมถึงการลดหรือปรับปรุงนิสัยที่เป็นปัญหาในการพัฒนาตนเองด้วย วันนี้ได้นำสิ่งที่จะทำลายความสำเร็จมาให้ได้ลองสำรวจกัน ว่าเรามีนิสัยแบบนี้ไหม จะได้พัฒนาและปรับปรุงไปพร้อมๆกันค่ะ มีดังนี้

1.หยุดผัดวันประกันพรุ่ง
วิธีปรับปรุงปัญหานี้ก็คือ การเพิ่มความใส่ใจในงานแทนการผัดวันประกันพรุ่ง นอกจากคุณภาพงานจะทำออกมาดีแล้ว ยังช่วยลดความเครียดในการทำงานด้วย

2.เลิกคิดลบ
ความคิดบวกและความคิดลบสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา แต่ความคิดลบมักเกิดได้เร็วกว่า ดังนั้น รักษาทัศนคติให้มีแต่ความคิดบวก

3.เลิกเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น
เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เราจะสูญเสียความเป็นตัวตน และขาดสติได้ง่าย และยังเกิดอารมณ์อิจฉา เกิดเป็นปมด้อย การแข่งขันเพื่อผลักดันตนเองเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าพุ่งประเด็นด้านนี้มากเกินไป ให้ทำตัวให้เด่นเป็นทีม และฝึกกล่าวชื่นชมคนอื่นด้วยความจริงใจ

4.หยุดนึกถึงอดีตที่ล้มเหลว
ให้มองว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ เป็นบทเรียน ให้นำไปพัฒนาตนเอง

5.เลิกตั้งเป้าหมายเพ้อฝัน
สิ่งที่สำคัญในการตั้งเป้าหมาย คือ เป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง อย่าตั้งเป้าหมายที่ชี้วัดไม่ได้ อย่าตั้งเป้าหมายที่สูงเกินตัว

ลองสำรวจแล้ว นำไปพัฒนาปรับปรุงกันนะคะ😄✌🏻

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →