"Smarter Faster Better" ความลับของ Productivity

T20 สุพาณี อำมฤคโชค
25 April 2019

"Smarter Faster Better" ความลับของ Productivity


สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอแบ่งปันข้อมูลที่ได้ฟังจาก Podcast MM ep 353
《1 》แรงจูงใจ : แค่เราเชื่อว่า
"เรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองได้ ทำให้เรามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิต"
《2》ทีมที่ดีประกอบด้วย
1. ผู้นำที่ดี
2. ลูกน้องที่ดี และ
3. มีการบริหารจัดการแนวทางของทีม (เป็น Productivity tool)
🔸ทีมที่มี Performance สูง คือทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตใจ (ไม่บ่อนทำลายหรือหักหลังกัน)
🔸ทีมต้องมีบรรทัดฐานในการทำงานร่วมกันคือพูดโดยเฉลี่ยเท่าๆกัน, มีความไวต่อความรู้สึกของคน(External Self Awareness) และหยั่งความรู้สึกได้ดี (สังเกตน้ำเสียง, ท่าทาง, การแสดงออกทางสีหน้า)
《3》การจดจ่อ : ความสามารถสร้างแบบจำลองทางความคิด
=การฝึก=
🔹คุยกับตัวเองบ่อยๆ คาดการณ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และฝันเกี่ยวกับอนาคต
🔹เล่าเรื่องราวของชีวิตเราขณะที่สิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นจนเป็นนิสัย
เมื่อเราใช้สมองตลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที
《4》 การกำหนดเป้าหมาย : ความมั่นใจเกินไปของเป้าหมายก็ไม่ดี ทำให้เรามองแบบDimensionเดียว
《5》 การบริหารจัดการคน : วัฒนธรรมองค์กรมี 5 ประเภท
🍁ระบบดาวเด่น : จ้างคนที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือบริษัทที่ประสบความสำเร็จ
🍁ระบบวิศวกรรม : ต้องการ Technical expert, ทุกคนมีวิธีคิดและภูมิหลัง คล้ายคลึงกัน
🍁ระบบพิธีรีตอง : มีลักษณะงาน แผนผังองค์กรและคู่มือพนักงานระบุไว้อย่างชัดเจน ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
🍁ระบบเผด็จการ : คล้ายระบบพิธีรีตอง แต่กฏระเบียบ ลักษณะงานและแผนผังองค์กรเกิดจากความต้องการและเป้าหมายของคนคนเดียว
🍁ระบบแบบทุ่มเท : ทำกับบริษัทเดียวไปตลอดชีวิต ยึดมั่นค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง
ทั้ง 5 ระบบนี้ พบว่า
🌟ระบบดาวเด่น🌟
✔ประสบความสำเร็จ
✖ล้มเหลวมากที่สุด เข้าตลาดหลักทรัพย์น้อยกว่าแบบอื่น, เต็มไปด้วยการแข่งขันภายในอย่างดุเดือด
🌟ระบบแบบทุ่มเท🌟
✔ประสบความสำเร็จอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
✔ไม่ล้มเหลวเลยแม้แต่แห่งเดียว เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เร็วสุด ทำกำไร
สูงสุดและใช้การบริหารแบบ Lean management
ซึ่งเกิดจาก
☺ ค่อยเป็นค่อยไปในการสรรหาพนักงานที่เก่งเรื่องชี้นำตนเองหรือบริหารจัดการตนเอง
☺ ทุกคนทุ่มเทให้กับเป้าหมายของบริษัท
☺ รู้จักลูกค้าได้ดีและพบการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้เร็วกว่า
☺ พนักงานและลูกค้าไว้วางใจกัน เกิดความปลอดภัยทางจิตใจ
《6》 การตัดสินใจ : มีการทำนายอนาคตอย่างมีหลักการ
《7》 การสร้างสิ่งใหม่ๆ : ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง "Frozen"
《8》 การซึมซับข้อมูล : การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้
หลังจากที่ได้อ่านทั้ง 8 ข้อแล้วทำให้เกิดความคิดอย่างไรกันบ้าง แบ่งปันกันได้นะคะ ส่วนตัวเองคิดว่ามีประโยชน์มากสำหรับการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กรค่ะ ลองนำความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้กันนะคะ

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →