T20 สุพาณี อำมฤคโชค
25 April 2019

"Smarter Faster Better" ความลับของ Productivity

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอแบ่งปันข้อมูลที่ได้ฟังจาก Podcast MM ep 353
《1 》แรงจูงใจ : แค่เราเชื่อว่า
"เรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองได้ ทำให้เรามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิต"
《2》ทีมที่ดีประกอบด้วย
1. ผู้นำที่ดี
2. ลูกน้องที่ดี และ
3. มีการบริหารจัดการแนวทางของทีม (เป็น Productivity tool)
🔸ทีมที่มี Performance สูง คือทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตใจ (ไม่บ่อนทำลายหรือหักหลังกัน)
🔸ทีมต้องมีบรรทัดฐานในการทำงานร่วมกันคือพูดโดยเฉลี่ยเท่าๆกัน, มีความไวต่อความรู้สึกของคน(External Self Awareness) และหยั่งความรู้สึกได้ดี (สังเกตน้ำเสียง, ท่าทาง, การแสดงออกทางสีหน้า)
《3》การจดจ่อ : ความสามารถสร้างแบบจำลองทางความคิด
=การฝึก=
🔹คุยกับตัวเองบ่อยๆ คาดการณ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และฝันเกี่ยวกับอนาคต
🔹เล่าเรื่องราวของชีวิตเราขณะที่สิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นจนเป็นนิสัย
เมื่อเราใช้สมองตลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที
《4》 การกำหนดเป้าหมาย : ความมั่นใจเกินไปของเป้าหมายก็ไม่ดี ทำให้เรามองแบบDimensionเดียว
《5》 การบริหารจัดการคน : วัฒนธรรมองค์กรมี 5 ประเภท
🍁ระบบดาวเด่น : จ้างคนที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือบริษัทที่ประสบความสำเร็จ
🍁ระบบวิศวกรรม : ต้องการ Technical expert, ทุกคนมีวิธีคิดและภูมิหลัง คล้ายคลึงกัน
🍁ระบบพิธีรีตอง : มีลักษณะงาน แผนผังองค์กรและคู่มือพนักงานระบุไว้อย่างชัดเจน ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
🍁ระบบเผด็จการ : คล้ายระบบพิธีรีตอง แต่กฏระเบียบ ลักษณะงานและแผนผังองค์กรเกิดจากความต้องการและเป้าหมายของคนคนเดียว
🍁ระบบแบบทุ่มเท : ทำกับบริษัทเดียวไปตลอดชีวิต ยึดมั่นค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง
ทั้ง 5 ระบบนี้ พบว่า
🌟ระบบดาวเด่น🌟
✔ประสบความสำเร็จ
✖ล้มเหลวมากที่สุด เข้าตลาดหลักทรัพย์น้อยกว่าแบบอื่น, เต็มไปด้วยการแข่งขันภายในอย่างดุเดือด
🌟ระบบแบบทุ่มเท🌟
✔ประสบความสำเร็จอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
✔ไม่ล้มเหลวเลยแม้แต่แห่งเดียว เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เร็วสุด ทำกำไร
สูงสุดและใช้การบริหารแบบ Lean management
ซึ่งเกิดจาก
☺ ค่อยเป็นค่อยไปในการสรรหาพนักงานที่เก่งเรื่องชี้นำตนเองหรือบริหารจัดการตนเอง
☺ ทุกคนทุ่มเทให้กับเป้าหมายของบริษัท
☺ รู้จักลูกค้าได้ดีและพบการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้เร็วกว่า
☺ พนักงานและลูกค้าไว้วางใจกัน เกิดความปลอดภัยทางจิตใจ
《6》 การตัดสินใจ : มีการทำนายอนาคตอย่างมีหลักการ
《7》 การสร้างสิ่งใหม่ๆ : ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง "Frozen"
《8》 การซึมซับข้อมูล : การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้
หลังจากที่ได้อ่านทั้ง 8 ข้อแล้วทำให้เกิดความคิดอย่างไรกันบ้าง แบ่งปันกันได้นะคะ ส่วนตัวเองคิดว่ามีประโยชน์มากสำหรับการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กรค่ะ ลองนำความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้กันนะคะ

Link