อดทนแล้วจะได้สิ่งที่ดี🥰

T14 Jindaratn Chaipokam
27 April 2019
Image Description

อดทนแล้วจะได้สิ่งที่ดี🥰


“ถ้าเจ้าเป็นผ้าเช็ดตีนไม่ได้ เราก็สอนเจ้าไม่ได้”

ความอดทนอยู่ในทุกโมเม้นท์ของชีวิตจริงๆ แต่เราจะเป็นผ้าเช็ดตันให้ได้

👉🏻สำหรับดิฉันนั้น บางทีความอดทนมันก็ทำให้มีความทุกข์ มันทำให้อึดอัด มันทำให้เหนื่อย มันทำให้เราเห็นทุกข์มากเลยทีเดียว
👉🏻เลยมีคำถามตามมาว่าจะอดทนอย่างไรให้ไม่ทุกข์ คนเราจะอดทนได้มากแค่ไหนกันเชียว อะไรคืออดทน มีขีดจำกัดไหม ฟังดูแล้วความอดทนดูจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะ
👉🏻แล้วอะไรคือทุกข์ หลวงพ่อว่าขันธ์ 5 คือทุกข์ ต้องพยายามปลดขันธ์ 5 เพื่อให้ไม่ทุกข์ ซึ่งที่ปลดยากที่สุดคือจิต โดยการฝึกอาจฝึกจากตรงไหนก่อนก็ได้ อาจเริ่มฝึกจากดูกายก่อนเพื่อให้มีกำลังมาดูจิตได้ดีขึ้น แต่ถ้าเรารู้จิตแล้วก็ให้ฝึกดูจิต
👉🏻หลักการของหลวงพ่อปราโมชโชที่จะสรุปเอามาใช้เองง่ายๆ เฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบคือ ลดอยาก ลดยึด ลดทุกข์ ซึ่งต้องฝึกลดที่จิตเป็นสำคัญ ต้องฝึกให้จิตซึ่งเป็นตัวทุกข์ให้ไม่สุขไม่ทุกข์ก่อน จากนั้นค่อยฝึกให้จิตไม่มีทั้งสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ ให้ภาวนาไปเรื่อยๆ ให้มองเหฺนเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ แล้วจิตจะปล่อยวางได้ ซึ่งเราต้องใช้ความอดทนในการฝึกให้มากเพื่อฝึกจิตให้ได้จิตที่ดีมากขึ้น แล้วเราจะได้จิตดี “ได้ดีก็เพราะอดทน”

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →