ปิดปาก...เปิดหู

T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
29 April 2019
Image Description

ปิดปาก...เปิดหู


29/4/62

🙏🏻รูปปั้นเณรน้อยองค์นี้ ถ่ายจากสถานธรรมแห่งหนึ่งในเมืองโคราช สังเกตไหมคะ ว่าเณรน้อยกำลังทำอะไร... กำลังเอามือปิดปาก🤭นะเองค่ะ นี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ที่บอกกับเราว่า ให้พูดให้น้อยลง...ฟังให้มากขึ้น มีโอกาสมาถึงพุทธสถานแล้ว ถ้ามัวแต่คุยกัน ก็จะฟังหลักธรรมได้น้อยลง 👦🏻👩🏻👂🏻

ภารกิจเมื่อวานนี้ของฉันคือ การมาร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม พอพูดถึงการอบรมคุณธรรม หลายคนๆคิดว่าน่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ แต่จำได้ไหมคะ ว่าข้อหนึ่งของการแบ่งเงินแบ่งเวลาทั้ง6ด้านของชีวิตคือ ด้านจิตวิญญาณ เดือนหนึ่งๆ เราทำงาน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ แบ่งเวลาอยู่กับครอบครัว แบ่งเวลาให้กับตัวเองทั้งการผ่อนคลายตัวเอง พาตัวเองไปทำสิ่งที่ชอบ ไปออกกำลังกายแล้ว อย่าลืมแบ่งเวลามาพัฒนาจิตใจ(ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนชอบทำบุญ ทำทาน ก็อิ่มเอิบใจแล้ว แต่ฉันชอบทำหลายๆอย่าง การไปฟังแบบนี้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย) เพราะฉะนั้น ฉันจึงมาอยู่ที่นี่ 😊😊

ที่ฟังมีหลายหัวข้อ แต่มีหัวข้อหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นพิเศษ ฉันจะขอยกบทความตอนหนึ่ง มีดังนี้👩🏻🙏🏻

“ย้อนเพียรเรียกร้องตนทุกขณะเวลา
คุมความฟุ้งซ่านนำคืนสู่ต้นธาตุ
น้อมตนเคร่งครัดรู้ผ่อนปรนติเตียนคน
ปลุกตนตื่นก่อนปลุกคนให้ตื่นดำเนินธรรม
ตนรู้บ่มเลี้ยงต้นธรรมโพธิญาณ
บำเพ็ญจิต ฝึกฝนใจ สร้างกุศลแท้
สำรวจตนตรวจตรากิริยาวาจา
ศรัทธาจิตสำแดงกายเสมอต้นปลาย
หวนต้นค้นคัมภีร์แท้เพียรดำเนิน
ธรรมจักษุแฝงเร้นเชื่อมฟ้าดิน
กายใจญาณพร้อมสมานพ้นโรคภัย
คุมความคิดมุ่งอริยกิจลดภัยพาล
ด้วยภาวะญาณเดิมแท้มั่นไม่ไหวหวั่น
ญาณเดิมตนปัญญาพร้อมสุดคณา
ศรัทธาเที่ยงจิตสำแดงธรรมญาณฟ้า
หวนคืนธาตุธรรม กราบเหลาหมู่คืนมาตุภูมิ ”

คำสอนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้เช่นให้รู้จักเรียกร้องจากตนเอง ปรับปรุงนิสัยที่ไม่ดีของตน ปรับปรุงกิริยามารยาทของตนเอง ไม่ต้องไปเรียกร้องจากผู้อื่น
และเมื่อผู้อื่นทำผิดต้องรู้จักผ่อนปรน และให้อภัย

หลายคนอาจคิดว่า ถ้าพูดว่าฟังธรรม ศึกษาคุณธรรมจริยธรรม จะมีแต่คนอายุมากเท่านั้น แต่ที่ฉันพบเห็นมา มีทั้งลูกเล็กเด็กแดง ตั้งแต่อายุเป็นเดือน จนถึงอายุ80กว่าปี บางคนมาเป็นครอบครัว 👩🏻👶🏻👧🏻👦🏻

ฉันคิดว่าฉันอายุน้อยที่มาศึกษาธรรมะแล้ว แต่ในความจริง มีคนอายุน้อยกว่าฉันตั้งเยอะ ฉันกลายเป็นคนอายุกลางๆที่มาตรงนี้...

สิ่งสำคัญข้อหนึ่งของการมาศึกษาธรรมคือ นอกจากจะปิดปาก เปิดหูฟังให้มากขึ้นแล้ว อีกสิ่งที่ท่านต้องเปิดก็คือ เปิดใจ...❤️ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →