People Talk 01

T15 สุรชัย ใจคำมา
30 April 2019
Image Description

People Talk 01


รู้สึกเพลียๆ เหมื่อยตัว ประจำเดือนยังไม่มาเลย ลองตรวจดู พบขึ้น 2 ขีด(ขีดที่2 จางๆ) ความรู้สึกแรกและความรู้สึกเดียวคือ “กลัว” ว่าจะเป็นผล บวกลวง ตอนเช้าตรวจซ้ำอีกที ผลเป็นเหมือนเดิม เริ่มดีใจขึ้นมานิดๆ แต่ก็กลัวค่อนข้างเยอะ กลัวลูกมีปัญหา กลัวเลี้ยงลูกไม่เป็น กลัวไม่ได้เที่ยว ได้รับโทรศัพท์จากธนาคารที่ไปรับบริการเมื่อไม่นานมานี้ ว่าพนักงานที่ให้บริการป่วยเป็นโรค หัด ความกลัวยิ่งเพิ่มขึ้น คือ กลัวลูกจะได้รับเชื้อไปด้วย หลายๆความกลัวก็พยายามแก้ไข อันไหนกลัวเยอะก็จัดการก่อน อ่านหนังสือ อ่านบทความ ถามผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก เข้ารับการฝากครรภ์ เริ่มคิดถึงปริมาณคุณค่าของอาหารที่จะทานในแต่ละมื้อสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เปลี่ยนส้นสูงเป็นผ้าใบเท่ๆแทน เมื่อความกลัวมันถูกจัดการให้หมดไปทีละเรื่องๆ ความรู้สึก ดีใจ ภูมิใจ และอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกกลับเข้ามาแทนที่ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ความกลัวใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ ตามปัญหาอาการจากอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น ให้ค่อยจัดการแก้ไขกันต่อไป สามีเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราจัดการความกลัวเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น
#แท้จริงแล้วความกลัวอาจเป็นความห่วงใย แล้วก่อให้เกิดเป็นความผูกผันแม่ลูกในเวลาต่อมา
#เรื่องเล่าจากพี่เปีย
#คุณแม่มือใหม่

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →