T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
7 May 2019
Image Description

ดอกไม้กับต้นไม้

7/5/62
“ใครๆก็ชอบดอกไม้ แต่รู้ไหม ดอกไม้หลอกล่อเราให้ติดกับความสวยงาม เป็นดอกไม้เจริญงอกงาม ออกดอก สุดท้ายก็เหี่ยวแห้งตายไปไม่ก่อเกิดผล แต่เป็นต้นไม้นี่สิ แม้ต้นไม้จะไม่สวยงาม แต่สุดท้ายจะออกผลผลิต นำไปใช้ประโยชน์ได้ “นี่เป็นคำพูดหนึ่งที่ฉันได้ยิน แล้วเปลี่ยนความคิดได้

มีวันหนึ่งฉันได้ยินบทความนี้ในโทรศัพท์ ในความคิดของคนเรา ใครๆก็ว่าดอกไม้นั้นดี สวยงาม ฉันก็คิดเช่นเดียวกัน แต่เมื่อได้ยินบทความนี้ ทำให้คิดอีกมุมหนึ่งขึ้นมา เราจะทำตัวเป็นดอกไม้ มีชีวิตประดับโลกนี้ แล้วก็ตายไปหรือเราจะเลือกเป็นต้นไม้ออกผลผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ให้กับองค์กร หรือสังคมที่อาศัยอยู่

พอฟังบทความนี้ ทำให้นึกถึงอีกบทความหนึ่งที่เคยฟังใน podcast EP 352 MM เรื่องเล็กๆที่จะเพิ่ม Engagementในที่ทำงานได้อย่างไม่น่าเชื่อ (เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ฟังกันแล้ว)ถึงแม้ว่าบทความนี้จะเคยฟังผ่านมาแล้ว ตอนนั้นก็คิดว่าดีและมีประโยชน์นะ แต่ก็ยังไม่มีอะไรกระตุ้นให้ลงมือทำ
เหมือนฟังแล้ว...เข้าใจแล้ว...แต่ยังไม่สุด จนมาฟังอีกบทความหนึ่งเรื่องดอกไม้กับต้นไม้(ที่กล่าวถึงด้านบน)ทำให้เราคิดว่า เราควรจะต้องพัฒนาตนเอง จะต้องทำอะไรเพื่อผู้อื่น เป็นคนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ทิ้งผลงานความสำเร็จไว้เบื้องหลัง ไม่ใช่ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการเท่านั้น

เพราะฉะนั้นจึงกลับมาทบทวน podcastเรื่องนี้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งก็ได้ว่า คนเราengagement กับครอบครัวมากเป็นอันดับแรก และลำดับถัดมาคือที่ทำงาน ตัวเราเองก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างengagementในที่ทำงาน โดยการพูดคุยกันมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี ไว้ใจและเชื้อใจได้ เมื่อรับปากว่าจะทำแล้วต้องทำให้ได้ เพื่อนร่วมงานก็จะengagedกับเรา เพราะมีคนที่เชื่อถือได้อยู่ที่ทำงาน และเพื่อนเราก็จะเริ่มมีพฤติกรรมแบบเราไปเรื่อยๆ ซึ่งถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆ ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร จนในที่สุดเราจะอยู่ในองค์กรที่ทุกคนเชื่อมั่นและเชื่อใจกันได้ สุดท้ายจะกลายเป็นองค์กรที่มี engagmentสูง

เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเรา ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง เรียกร้องจากตนเองก่อน สร้างคุณค่าให้กับตนเอง จนก่อประโยชน์ให้กับองค์กรและสังคมได้