T5 พรรณรัชต์ พรหมเพ็ญ
9 May 2019
Image Description

SMARTER FASTER BETTER

Smarter Faster Better
“ความลับของ productivity ที่นักวิทยาศาสตร์อยากบอกคุณ”
เป็นเรื่องราวของจิตใจ ความอยาก ความไม่อยาก ความสัมพันธ์กับคนอื่น

บทที่ 1 แรงจูงใจ : แรงจูงใจทำให้อยากมีชิวิตอยู่
แรงจูงใจมาจากความเชื่อว่าเราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ ควบคุมทางเลือกของตัวเอง
ความเชื่อสำคัญมากถ้าเชื่อว่าสามารถมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นๆได้ ก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้

บทที่ 2 ทีม : ทีมที่ดีเป็นแบบไหน
• Google: ลักษณะ 8 ประการของผู้นำที่ดี
• Team member
Member ดี ผู้นำดี บางทีก็อาจจะออกมาไม่ดี
สรุป “ต้องบริหารจัดการแนวทางของทีม” วัฒนธรรมของทีม (Productivity tools) เป็นเส้นขีดว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้
ทีมที่มี performance ดี คือทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตใจ ไม่ทำลายกันเอง
ทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมทีมีบรรทัดฐานที่ทำให้ในทุกคนในทีมทำงานร่วมกันได้ดี
1. ทุกคนพูดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน สมดุลกัน
2. สมาชิกในทีมมีความไวต่อความรู้สึกรอบตัวระดับสูง (External self-awareness) หยั่งรู้ความรู้สึกของคนในทีม จากน้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า

บทที่ 3 การจดจ่อ (Cognitive)
คนเราสามารถสร้างแบบจำลองทางความคิดได้ โดยการฝึกคุยกับตัวเองบ่อยๆ คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น
คนที่มีแบบจำลองทางความคิด จะไม่ติดอยู่ในอุโมงค์ทางความคิด spot light ของสมองจะทำงานอยู่ตลอด เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะรู้ว่าต้องไปจดจ่อกับอะไร

ยกตัวอย่าง เครื่องบิน A380 ออกจากสิงคโปร์ เกิดเหตุไฟไหม้ กัปตันจตำเป็นต้องเอาเครื่องลง โดยการนึกถึงเครื่องบินเซียสน่าซึ่งเป็นเครื่องบินเล็ก แล้วกัปตันก็ทำทุกอย่างเหมือนกำลังบินเครื่องบินเล็ก โดยไม่สนใจสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง สุดท้ายแล้วกัปตันเอาเครื่องลงได้สำเร็จอย่างปลอดภัย มีนักบินหลายคนพยายามทำแบบนี้ในห้องจำลองการบิน แต่ไม่สำเร็จ
ดังนั้นวิธีฝึกตนเองให้จดจ่อกับเหตุการณ์ คือการพยายามคุยกับตนเอง เล่าเรื่องราวของตนเองให้ตนเองฟังบ่อยๆ แล้ว spot light ทางความคิดจะรู้ว่าต้องส่องไปตรงไหน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บทที่ 4 การกำหนดเป้าหมาย
การมั่นใจเกินไปของเป้าหมาย ทำให้มองไม่เห็นบางอย่าง มองเห็นเป้าหมายเพียง dimension เดียว คนที่เก่งมากๆ ถ้าผิดก็จะเกิดความเสียหายรุนแรง

บทที่ 5 การบริหารจัดการคน
วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐ สรุปได้เป็น 5 ประเภท
1. ระบบดาวเด่น นักลงทุน ชอบแบบนี้ เลือกจ้างคนเก่ง ค่าตอบแทนดี **เต็มไปด้วยการแข่งขัน สำเร็จที่สุด แต่ก็ล้มเหลวที่สุด เต็มไปด้วยการแข่งขันภายใน
2. ระบบวิศวกรรม ใช้วิธีคิดแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่ดี ต้องการ Technical expert มีบรรทัดฐานร่วมกัน พื้นฐานใกล้เคียงกัน วิธีคิดคล้ายกัน
3. ระบบพิธีรีตอง มีสายบังคับบัญชา ลักษณะงาน แผนผังองค์กรชัดเจน ทุกคนต้องทำตามอย่างเคร่งครัด
4. ระบบเผด็จการ คล้ายระบบพิธีรีตองแต่เกิดจากความต้องการของคนคนเดียว
5. ระบบทุ่มเท ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานที่เดียวไปตลอดชีวิต ให้ความสำคัญแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมั่นคง ออกเมื่อเกษียณอายุ **ไม่ล้มเหลวเลย เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้เร็ว ใช้การบริหารแบบ LEAN พนักงานทุ่มเทให้เป้าหมายของบริษัทมากกว่าเป้าหมายของตนเอง รู้จักลูกค้าได้ดีและพบการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็ว ทุกคนในบริษัทรวมถึงลูกค้ามีความไว้วางใจกัน เกิดความปลอดภัยทางจิตใจ มีเวลาคิดเรื่องต่างๆที่สำคัญออกมาได้

บทที่ 6 การตัดสินใจ
ทำนายอนาคตอย่างมีหลักการ ยกตัวอย่างเรื่องไพ่ Poker เป็นเกมส์แห่ง Strategy

บทที่ 7 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง frozen เด็กๆต่างร้องเพลง frozen ทุกคนต่างรู้จัก Elsa

บทที่ 8 การซึมซับข้อมูล
การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้

เป็นการสรุปเรื่องราวที่ค่อนข้างลำบากใจมากทีเดียว เนื่องจากตัวอย่างที่ยกขึ้นมามีความน่าสนใจมากและทำให้เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนมากขึ้น จนแทบอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้อ่านอย่างละเอียด สุดท้ายขอสรุปมาตามนี้ก่อนล่ะกันนะคะ สนใจอยากฟังอย่างละเอียด ติดตามต่อที่ podcast : Mission to the moon Ep.353 ค่ะ