SMARTER FASTER BETTER

T5 พรรณรัชต์ พรหมเพ็ญ
9 May 2019
Image Description

SMARTER FASTER BETTER


Smarter Faster Better
“ความลับของ productivity ที่นักวิทยาศาสตร์อยากบอกคุณ”
เป็นเรื่องราวของจิตใจ ความอยาก ความไม่อยาก ความสัมพันธ์กับคนอื่น

บทที่ 1 แรงจูงใจ : แรงจูงใจทำให้อยากมีชิวิตอยู่
แรงจูงใจมาจากความเชื่อว่าเราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ ควบคุมทางเลือกของตัวเอง
ความเชื่อสำคัญมากถ้าเชื่อว่าสามารถมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นๆได้ ก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้

บทที่ 2 ทีม : ทีมที่ดีเป็นแบบไหน
• Google: ลักษณะ 8 ประการของผู้นำที่ดี
• Team member
Member ดี ผู้นำดี บางทีก็อาจจะออกมาไม่ดี
สรุป “ต้องบริหารจัดการแนวทางของทีม” วัฒนธรรมของทีม (Productivity tools) เป็นเส้นขีดว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้
ทีมที่มี performance ดี คือทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตใจ ไม่ทำลายกันเอง
ทีมที่ประสบความสำเร็จคือทีมทีมีบรรทัดฐานที่ทำให้ในทุกคนในทีมทำงานร่วมกันได้ดี
1. ทุกคนพูดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน สมดุลกัน
2. สมาชิกในทีมมีความไวต่อความรู้สึกรอบตัวระดับสูง (External self-awareness) หยั่งรู้ความรู้สึกของคนในทีม จากน้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า

บทที่ 3 การจดจ่อ (Cognitive)
คนเราสามารถสร้างแบบจำลองทางความคิดได้ โดยการฝึกคุยกับตัวเองบ่อยๆ คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น
คนที่มีแบบจำลองทางความคิด จะไม่ติดอยู่ในอุโมงค์ทางความคิด spot light ของสมองจะทำงานอยู่ตลอด เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะรู้ว่าต้องไปจดจ่อกับอะไร

ยกตัวอย่าง เครื่องบิน A380 ออกจากสิงคโปร์ เกิดเหตุไฟไหม้ กัปตันจตำเป็นต้องเอาเครื่องลง โดยการนึกถึงเครื่องบินเซียสน่าซึ่งเป็นเครื่องบินเล็ก แล้วกัปตันก็ทำทุกอย่างเหมือนกำลังบินเครื่องบินเล็ก โดยไม่สนใจสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง สุดท้ายแล้วกัปตันเอาเครื่องลงได้สำเร็จอย่างปลอดภัย มีนักบินหลายคนพยายามทำแบบนี้ในห้องจำลองการบิน แต่ไม่สำเร็จ
ดังนั้นวิธีฝึกตนเองให้จดจ่อกับเหตุการณ์ คือการพยายามคุยกับตนเอง เล่าเรื่องราวของตนเองให้ตนเองฟังบ่อยๆ แล้ว spot light ทางความคิดจะรู้ว่าต้องส่องไปตรงไหน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บทที่ 4 การกำหนดเป้าหมาย
การมั่นใจเกินไปของเป้าหมาย ทำให้มองไม่เห็นบางอย่าง มองเห็นเป้าหมายเพียง dimension เดียว คนที่เก่งมากๆ ถ้าผิดก็จะเกิดความเสียหายรุนแรง

บทที่ 5 การบริหารจัดการคน
วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐ สรุปได้เป็น 5 ประเภท
1. ระบบดาวเด่น นักลงทุน ชอบแบบนี้ เลือกจ้างคนเก่ง ค่าตอบแทนดี **เต็มไปด้วยการแข่งขัน สำเร็จที่สุด แต่ก็ล้มเหลวที่สุด เต็มไปด้วยการแข่งขันภายใน
2. ระบบวิศวกรรม ใช้วิธีคิดแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่ดี ต้องการ Technical expert มีบรรทัดฐานร่วมกัน พื้นฐานใกล้เคียงกัน วิธีคิดคล้ายกัน
3. ระบบพิธีรีตอง มีสายบังคับบัญชา ลักษณะงาน แผนผังองค์กรชัดเจน ทุกคนต้องทำตามอย่างเคร่งครัด
4. ระบบเผด็จการ คล้ายระบบพิธีรีตองแต่เกิดจากความต้องการของคนคนเดียว
5. ระบบทุ่มเท ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานที่เดียวไปตลอดชีวิต ให้ความสำคัญแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมั่นคง ออกเมื่อเกษียณอายุ **ไม่ล้มเหลวเลย เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้เร็ว ใช้การบริหารแบบ LEAN พนักงานทุ่มเทให้เป้าหมายของบริษัทมากกว่าเป้าหมายของตนเอง รู้จักลูกค้าได้ดีและพบการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็ว ทุกคนในบริษัทรวมถึงลูกค้ามีความไว้วางใจกัน เกิดความปลอดภัยทางจิตใจ มีเวลาคิดเรื่องต่างๆที่สำคัญออกมาได้

บทที่ 6 การตัดสินใจ
ทำนายอนาคตอย่างมีหลักการ ยกตัวอย่างเรื่องไพ่ Poker เป็นเกมส์แห่ง Strategy

บทที่ 7 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง frozen เด็กๆต่างร้องเพลง frozen ทุกคนต่างรู้จัก Elsa

บทที่ 8 การซึมซับข้อมูล
การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้

เป็นการสรุปเรื่องราวที่ค่อนข้างลำบากใจมากทีเดียว เนื่องจากตัวอย่างที่ยกขึ้นมามีความน่าสนใจมากและทำให้เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนมากขึ้น จนแทบอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้อ่านอย่างละเอียด สุดท้ายขอสรุปมาตามนี้ก่อนล่ะกันนะคะ สนใจอยากฟังอย่างละเอียด ติดตามต่อที่ podcast : Mission to the moon Ep.353 ค่ะ


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →