วันพยาบาลสากล

T14 พัดชา สุภาวงศ์
13 May 2019
Image Description

วันพยาบาลสากล


วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล ที่ต้องเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ก็เพราะวันนี้ เป็นวันเกิดของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาลแผนปัจจุบัน และเป็นผู้มีอุดมการณ์ ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่อง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก วันพยาบาลสากลจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่สร้างประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์อย่างมากมาย รวมทั้งเพื่อยกย่อง ให้เกียรติ และยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง พยาบาล ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติมากที่สุดอาชีพหนึ่งของโลก เพราะต้องคอยดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เกี่ยงชนชั้นและอาชีพ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ให้ความดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าใช้เวลาอยู่กับคนไข้มากกว่าหมอเสียอีก อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ในวิชาชีพนี้ ด้วยความจับพลัดจับถู เลือกอันดับท้าย ทำให้มาเรียนพยาบาลจนจบ ตอนจบเกิดวิกฤตฟองสบู่แตก ละแล้วอาชีพพยาบาลก็เป็นอาชีพที่ขาดแคลน ไม่ตกงาน ฉันจึงไม่ต้องไปหาสมัครงานที่ไหนเลย เพราะจบมามีงานรอเลยทำงานได้ประสบการณ์ก็ไปสมัครเรียนปริญญาโท มีเหตุให้ต้องไปเรียนโทพยาบาลอีกครั้ง นี่ขนาดไม่อยากเรียนตั้งแต่ปริญญาตรี ยังคิดอยู่ว่ายังไงคงหนีไม่พ้นพยาบาล ทำงานแม้จะไม่ได้อยู่ในแผนกการพยาบาลแต่ตำแหน่งก็ยังคงเป็นพยาบาลแค่ไม่ได้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มแค่นั้น ยังคงต้องใช้ความรู้พยาบาลในการติดต่อกับบริษัทคู่สัญญา หมอ พยาบาล และแล้วก็ได้จับพลัดจับถูมาแต่งยูนิฟอร์มและกลับมาอยู่ในแวดวงพยาบาลอีกครั้งกับการมาอยู่ในคลินิกตรวจสุขภาพ สงสัยฉันคงต้องทำงานเพื่อเสียสละ เพื่อส่วนรวมอย่างหนีไม่พ้น ฉันภูมิใจในความเป็นพยาบาลของฉัน I am proud to be a nurse!

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →