T14 พัดชา สุภาวงศ์
13 May 2019
Image Description

วันพยาบาลสากล

วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล ที่ต้องเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ก็เพราะวันนี้ เป็นวันเกิดของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาลแผนปัจจุบัน และเป็นผู้มีอุดมการณ์ ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่อง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก วันพยาบาลสากลจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่สร้างประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์อย่างมากมาย รวมทั้งเพื่อยกย่อง ให้เกียรติ และยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง พยาบาล ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติมากที่สุดอาชีพหนึ่งของโลก เพราะต้องคอยดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เกี่ยงชนชั้นและอาชีพ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ให้ความดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าใช้เวลาอยู่กับคนไข้มากกว่าหมอเสียอีก อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ในวิชาชีพนี้ ด้วยความจับพลัดจับถู เลือกอันดับท้าย ทำให้มาเรียนพยาบาลจนจบ ตอนจบเกิดวิกฤตฟองสบู่แตก ละแล้วอาชีพพยาบาลก็เป็นอาชีพที่ขาดแคลน ไม่ตกงาน ฉันจึงไม่ต้องไปหาสมัครงานที่ไหนเลย เพราะจบมามีงานรอเลยทำงานได้ประสบการณ์ก็ไปสมัครเรียนปริญญาโท มีเหตุให้ต้องไปเรียนโทพยาบาลอีกครั้ง นี่ขนาดไม่อยากเรียนตั้งแต่ปริญญาตรี ยังคิดอยู่ว่ายังไงคงหนีไม่พ้นพยาบาล ทำงานแม้จะไม่ได้อยู่ในแผนกการพยาบาลแต่ตำแหน่งก็ยังคงเป็นพยาบาลแค่ไม่ได้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มแค่นั้น ยังคงต้องใช้ความรู้พยาบาลในการติดต่อกับบริษัทคู่สัญญา หมอ พยาบาล และแล้วก็ได้จับพลัดจับถูมาแต่งยูนิฟอร์มและกลับมาอยู่ในแวดวงพยาบาลอีกครั้งกับการมาอยู่ในคลินิกตรวจสุขภาพ สงสัยฉันคงต้องทำงานเพื่อเสียสละ เพื่อส่วนรวมอย่างหนีไม่พ้น ฉันภูมิใจในความเป็นพยาบาลของฉัน I am proud to be a nurse!