เมื่อเผชิญกับความเครียด...

T13 อุดมพร เปี่ยมอยู่
15 May 2019
Image Description

เมื่อเผชิญกับความเครียด...


เมื่อพูดถึงความเครียดคงเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ในชีวิตของเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เพราะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง
ความเครียดเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ มากมาย
เช่น การดำเนินชีวิต การงาน การเงิน การเรียน ฯลฯ
ความเครียดเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่
และฉันเชื่อว่าไม่มีใครอยากเครียด
หรือต้องเผชิญกับความเครียด
ซึ่งหากมีความเครียดสะสมก็จะส่งผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
และเมื่อเผชิญกับความเครียด...
เราจะมีวิธีการลดความเครียดได้อย่างไร
จริงๆแล้ววิธีลดความเครียดมีหลากหลายวิธีนัก
ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือแนวคิดของแต่ละคน
บางคนอาจจะลดความเครียดโดยการทานในสิ่งที่ชอบ
ไม่ว่าจะเป็นช็อคโกแลตหรือนั่งดื่มชาเขียวร้อน
การหาความสุขจากภายใน โดยการนั่งสมาธิ หรือการนอน
การออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือการเล่นโยคะ
การนวด เช่น นวดมือ กดจุด
การไปเที่ยวพักผ่อน หาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
การฟังเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี
การดมกลิ่นหอมจากดอกไม้ การพบปะสังสรรค์
การได้พูดคุยกับเพื่อน การทำกิจกรรมกับครอบครัว
การเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนคู่ใจ
และสำหรับฉันเมื่อเกิดความเครียด
ฉันมักจะไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเล่นกีฬาต่างๆ
แล้วคุณล่ะ...มีวิธีการลดความเครียดของคุณอย่างไร?
มาแชร์วิธีการลดความเครียดกันได้นะคะ
หากต้องการมีวิธีการลดความเครียดเพิ่มเติม
สามารถฟัง Podcast 40 วิธีลดความครียดอย่างรวดเร็ว
Nopadol s Story เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคุณ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →