T11. จันจิรา. มูลกาวิน
16 May 2019
Image Description

ใส่ใจเรื่องสื่อสาร ได้งานได้เป้าหมาย

วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ เรียนอยู่ครึ่งวันทำให้กลับมาย้อนดูเราว่าทุกวันที่เราทำงานที่ เราสื่อสารแล้วเราได้ผลลัพธ์จริงๆไหม หรือเป็นเพียงการสั่งให้เพื่อนร่วมงานทำตาม หรือขอให้เพื่อนร่วมงานร่วมมือ จริงๆแล้ว เราต้องมี 5 อย่าง(“___33)
1.รู้จักตัวเองให้ดีก่อน จะต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของเราก่อน คือถ้าหวังอยากจะให้คนอื่นแสดงท่าทีที่ดีต่อคุณอย่างไร คุณก็ควรแสดงท่าทีที่ดีต่อเขาแบบนั้น
2. เข้าใจผู้ฟัง เพราะคนแต่ละคนมีความคิดเห็น มีพื้นฐาน มี mindset มีภาพจำแตกต่างกันเราก็จะเข้าใจเค้ามากขึ้น
3. พูดให้ตรงประเด็น ชัดเจน และเจาะจง
4.ให้ความสำคัญกับภาษากาย และสีหน้าหน้าท่าทาง จะช่วยให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น
5. ฟังมากกว่าพูด อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างและถึงจุดมุ่งหมาย ก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี ถามคำถามไปบ้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจ พร้อมทั้งเปิดใจรับฟังในสิ่งต่างๆ ให้มากและไม่แสดงท่าทีปฏิเสธแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม#
.
.
.
.
.
.
.
เชื่อว่าเราทุกคนจะเป็นนักสื่อสารที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ