เมื่อเราจะทำ เราต้องทำให้มันถึงที่สุด

T11. จันจิรา. มูลกาวิน
17 May 2019
Image Description

เมื่อเราจะทำ เราต้องทำให้มันถึงที่สุด


คนเรามีหลายบทบาท
เมื่อตื่นเช้า>> บทบาทเป็นภรรยาที่เป็นคู่คิดสามี เป็นที่ปรึกษา เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก
เป็นลูกที่กตัญญูต่อบิดา มารดา
เมื่อเดินทางมาทำงาน>> บทบาทก็จะต้องเป็นพลเมืองที่มีวินัยจราจร
เมื่อมาทำงาน>>>บทบาทพยาบาล ต้องให้การดูแล ช่วยเหลือคนไข้ ต้องเป็นผู้ให้การพยาบาล ต้องอดทน ต้องเสียลละ ต้องมีความรู้ ต้องมีความรับผิดชอบ บางครั้งอาจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็ก หรืออาจจะต้องเป็นพยาบาลใจร้ายตอนฉีดยาแล้วเด็กร้องให้ บางครั้งอาจจะต้องเป็นลูกสาว บางครั้งอาจจะต้องเป็นคนเสนอทางเลือกให้กับญาติและผู้ป่วยในการตัดสินใจ บางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนคุย เรามีอีกหลายๆบทบาทในงานหนึ่งอาชีพ
เมื่อเลิกงาน>>> บทบาทก็จะเป็นแม่บ้าน
เมื่อคนหนึ่งคนมีหลายบทบาทที่ต้องทำใน 1 วัน เราควรจะทำสิ่งๆนั้นให้ถึงที่สุด ให้สุดความสามารถ แม้เราจะมีบทบาทอื่นๆเข้ามาในชีวิตเรา เราก็จะทำมันให้เต็มที่ เมื่อเราทำเต็มที่กับมันแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แบบ เราก็ต้องปรับ!! และเปลี่ยน เพื่อที่เราจะได้ความสำเร็จมาครอบครอง


จงตั้งใจทำมันให้เต็มที่ทุกบทบาท ถึงแม้ว่าจะพลาด แต่ก็เริ่มใหม่ได้ ^^^

::: ปล. แต่เราจะไม่พลาดเรื่องคุณภาพการให้ยาและการรักษาพยาบาลนะจ๊ะ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →