T11. จันจิรา. มูลกาวิน
17 May 2019
Image Description

เมื่อเราจะทำ เราต้องทำให้มันถึงที่สุด

คนเรามีหลายบทบาท
เมื่อตื่นเช้า>> บทบาทเป็นภรรยาที่เป็นคู่คิดสามี เป็นที่ปรึกษา เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก
เป็นลูกที่กตัญญูต่อบิดา มารดา
เมื่อเดินทางมาทำงาน>> บทบาทก็จะต้องเป็นพลเมืองที่มีวินัยจราจร
เมื่อมาทำงาน>>>บทบาทพยาบาล ต้องให้การดูแล ช่วยเหลือคนไข้ ต้องเป็นผู้ให้การพยาบาล ต้องอดทน ต้องเสียลละ ต้องมีความรู้ ต้องมีความรับผิดชอบ บางครั้งอาจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็ก หรืออาจจะต้องเป็นพยาบาลใจร้ายตอนฉีดยาแล้วเด็กร้องให้ บางครั้งอาจจะต้องเป็นลูกสาว บางครั้งอาจจะต้องเป็นคนเสนอทางเลือกให้กับญาติและผู้ป่วยในการตัดสินใจ บางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนคุย เรามีอีกหลายๆบทบาทในงานหนึ่งอาชีพ
เมื่อเลิกงาน>>> บทบาทก็จะเป็นแม่บ้าน
เมื่อคนหนึ่งคนมีหลายบทบาทที่ต้องทำใน 1 วัน เราควรจะทำสิ่งๆนั้นให้ถึงที่สุด ให้สุดความสามารถ แม้เราจะมีบทบาทอื่นๆเข้ามาในชีวิตเรา เราก็จะทำมันให้เต็มที่ เมื่อเราทำเต็มที่กับมันแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แบบ เราก็ต้องปรับ!! และเปลี่ยน เพื่อที่เราจะได้ความสำเร็จมาครอบครอง


จงตั้งใจทำมันให้เต็มที่ทุกบทบาท ถึงแม้ว่าจะพลาด แต่ก็เริ่มใหม่ได้ ^^^

::: ปล. แต่เราจะไม่พลาดเรื่องคุณภาพการให้ยาและการรักษาพยาบาลนะจ๊ะ