การเลือกคู่ครองมีผลต่อเรื่องเงิน 😂

T14 Jindaratn Chaipokam
22 May 2019
Image Description

การเลือกคู่ครองมีผลต่อเรื่องเงิน 😂


การเลือกคู่ครองมีผลต่อเรื่องเงิน และการเลือกเงินก็มีผลต่อคู่ครองเช่นกัน คนชอบถามกันบ่อยๆ ว่า ”ทำไมน้องไม่แต่งงาน” บางครั้งการเลือกคู่ครองก็เป็นสิ่งที่ยาก เพราะไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และจิตใจคนเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่มากระทบ แต่บางครั้งก็ดูเหมือนจะง่ายถ้าเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป้าหมายทางการเงินเดินคู่ไปกับความรักเราต้องมาฟังทฤษฎีทางการเงินกันหน่อย เพื่อความรักที่สวยงาม และผู้ติดตามที่สง่าจ๊ะ💖

🗽จะทำอย่างไรให้ได้สันติทางการเงินในชีวิตคู่
1. พูดคุยวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติทางการเงินและเป้าหมายต่างๆ ในอนาคตของแต่ละคน เพื่อวางเป้าหมายทางการเงินร่วมกัน หรือจูนเข้าหากันนั่นเอง
2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินทั้งสองฝ่าย ทั้งรายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน รายจ่าย รวมทั้งรายจ่ายการอุปถัมอื่นๆ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ทางการเงินในอนาคต หรือวางแผนการใช้จ่ายนั่นเอง
3. ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายหลังแต่งงานร่วมกัน ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน คล้ายๆ การทำสัญญาก่อนร่วมชีวิต จะได้ไม่ทะเลาะกันภายหลัง
4. ทำตามข้อตกลงเบื้องต้นที่วางแผนไว้ ให้เกียรติกันและกันเสมอ
5. ทบทวนเป้าหมายทางการเงินร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับแผนให้บรรลุเป้าหมาย
6. ศึกษาหาความรู้ด้านการเงินร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจการบริหารการเงินหรือให้มีความรู้ด้านการเงินเท่าๆ กัน ทำให้คุยกันวางแผนร่วมกันได้ง่ายขึ้น

เอ้า!!! เริ่มลองใช้ทฤษฎีกันเลยค่าาาาา

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →