T14 พัดชา สุภาวงศ์
27 May 2019
Image Description

รู้จักพรสวรรค์

หนึ่งในพรสวรรค์ที่ฉันค้นพบในตัวเองคือ ฉันเป็นนักสื่อสาร ชอบพูดมากกว่า เพราะฉนั้น ข้อที่ควรปรับปรุงคือ ควรฟังให้มากขึ้น ฉันจึงเริ่มปรับตัวเอง ทุกครั้งที่รู้ตัวเองจะฟังให้มากกว่าพูด ทำให้ได้ฟังเรื่องราวของคนอื่น เอามาวิเคราะห์การพูดของหลายๆคน ทำให้รู้ว่าบางคนที่ไม่ค่อยพูด การที่เค้าได้พูด คำพูดของเค้าพูดได้โดนใจสุดๆ ทำให้นึกถึง สุภาษิต คำพังเพย ของไทย พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง ย้อนกลับมานึกถึงการที่เราได้รับฟังสิ่งต่างๆ แล้วไม่ได้ลงมือปฏบัติ ก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แม้จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะฉนั้นต่อไปฉันจะลงมือปฏิบัติด้วยเพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด เพราะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูด ถ้าต้องพูดให้รู้ในสิ่งที่ควรพูด และสิ่งสำคัญคือควรจะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดมากกว่า หนึ่งสามสิ่งในชีวิตนี้ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับคืนมาได้คือ คำพูด เพราะบางครั้งคำพูดที่ขาดสตินี้เองอาจจะทำให้ใครบางคนเสียใจได้และไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้ สองคือ เวลา เมื่อเราได้พูดหรือทำอะไรลงไปแล้วจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ได้สามคือโอกาส มันเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ
แต่มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้หรือเปล่าหากเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ว เราก็คงจะไม่อยากได้โอกาสจากใคร หรือจากตัวเราเองจงคิดไว้เสมอว่า โอกาสมันเกิดขึ้นและมีไว้ให้สำหรับคนที่พร้อมจะรับมันเท่านั้น ขอให้ทุกการกระทำ ทุกคำพูดเกิดขึ้นอย่างมีสติ เพื่อจะได้ไม่เสียใจกับมัน