รู้จักพรสวรรค์

T14 พัดชา สุภาวงศ์
27 May 2019
Image Description

รู้จักพรสวรรค์


หนึ่งในพรสวรรค์ที่ฉันค้นพบในตัวเองคือ ฉันเป็นนักสื่อสาร ชอบพูดมากกว่า เพราะฉนั้น ข้อที่ควรปรับปรุงคือ ควรฟังให้มากขึ้น ฉันจึงเริ่มปรับตัวเอง ทุกครั้งที่รู้ตัวเองจะฟังให้มากกว่าพูด ทำให้ได้ฟังเรื่องราวของคนอื่น เอามาวิเคราะห์การพูดของหลายๆคน ทำให้รู้ว่าบางคนที่ไม่ค่อยพูด การที่เค้าได้พูด คำพูดของเค้าพูดได้โดนใจสุดๆ ทำให้นึกถึง สุภาษิต คำพังเพย ของไทย พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง ย้อนกลับมานึกถึงการที่เราได้รับฟังสิ่งต่างๆ แล้วไม่ได้ลงมือปฏบัติ ก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แม้จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะฉนั้นต่อไปฉันจะลงมือปฏิบัติด้วยเพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด เพราะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูด ถ้าต้องพูดให้รู้ในสิ่งที่ควรพูด และสิ่งสำคัญคือควรจะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดมากกว่า หนึ่งสามสิ่งในชีวิตนี้ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับคืนมาได้คือ คำพูด เพราะบางครั้งคำพูดที่ขาดสตินี้เองอาจจะทำให้ใครบางคนเสียใจได้และไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้ สองคือ เวลา เมื่อเราได้พูดหรือทำอะไรลงไปแล้วจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ได้สามคือโอกาส มันเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ
แต่มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้หรือเปล่าหากเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ว เราก็คงจะไม่อยากได้โอกาสจากใคร หรือจากตัวเราเองจงคิดไว้เสมอว่า โอกาสมันเกิดขึ้นและมีไว้ให้สำหรับคนที่พร้อมจะรับมันเท่านั้น ขอให้ทุกการกระทำ ทุกคำพูดเกิดขึ้นอย่างมีสติ เพื่อจะได้ไม่เสียใจกับมัน

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →