T11. จันจิรา. มูลกาวิน
6 June 2019
Image Description

แค่ปรับแก้ แขนเสื้อเองนะ !!!

วันนี้เป็นวันหยุด ตั้งใจตื่นแต่เช้า อาบน้ำ แต่งตัว รีบเอาจักรเย็บผ้าคู่ใจขึ้นมาจากกล่อง วันนี้ตั้งใจว่าจะปรับแก้ แขนเสื้อที่เราไม่ชอบ คิดไว้แล้วว่าเราจะตัดเป็นแขนตรงไม่เอาแขนตุ๊กตา จัดแจงเตรียมของ เสื้อที่จะปรับแก้ ก็เริ่มตั้งแต่
- วัดขนาดความยาวของแขน
- ขีดเส้น มาร์กไว้เพื่อจะได้ตัดง่าย
- ทำการตัด!! แขนเสื้อออก
- พับแล้วรีด
- ใช้เข็มหมุดกลัดเพื่อกันลื่น
- ลงมือเย็บ
คิดในใจการจะเย็บแก้แขนเสื้อเท่านี้มันมีตั้ง 6 ขั้นตอนกว่าเราจะได้เย็บ แล้วเมื่อเย็บๆไป ด้ายก็กระโดดบ้าง ข้างล่างฟูเป็นถั่วงอกบ้าง ไม่ได้!!แก้ใหม่ให้สวย ให้สมกับที่เราตั้งใจ จนได้แขนเสื้อที่น่าพอใจ ย้อนกลับมาคิดว่า ขนาดเราเองเย็บแขนเสื้อเท่านี้ ใช้ตั้ง 6 ขั้นตอน ใข้เวลาเป็นชั่วโมง ไม่ใช่ว่าเราทำไม่เป็นกลับกันเป็นงานที่เราชอบเอามากๆ เพียงแต่เราทำได้แต่เราไม่ได้ทำมานาน อาจจะไม่ได้หยอดน้ำมันจักร หรือปรับความตึงหย่อนไม่เข้ากับเนื้อผ้าทำให้ไหมด้านล่างเป็นถั่วงอก ต้องมาแก้ใหม่ เหมือนกันกับตัวเราเวลาเราทำงานสักอย่าง เรามีความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอ เราต้องมีการเตรียมความพร้อม เราต้องมีความอดทน เราต้องเผื่อใจไว้ว่ามันจะไม่สำเร็จ หรือมันอาจจะมีอุปสรรค์บ้าง แต่เราจะผ่านมันไปได้ เพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราอดทนแก้ไข เราก็จะได้แขนเสื้อที่สวยงาม คงทน เหมาะกับเรา เป็นเหมือนที่เราหวังไว้ หรือเราจะเลือกเดินผ่านอุปสรรค์ ไม่แก้ไข ช่างมันแล้วเดินหน้าต่อ เพราะยังไงมันก็เย็บสำเร็จเหมือนๆกัน เราก็จะได้แขนเสื้อที่ไหมด้านล่างฟูๆ ซักนานๆไปก็หลุดรุ่ย. ใช้ได้ไม่นานก็ขาด