แค่ปรับแก้ แขนเสื้อเองนะ !!!

T11. จันจิรา. มูลกาวิน
6 June 2019
Image Description

แค่ปรับแก้ แขนเสื้อเองนะ !!!


วันนี้เป็นวันหยุด ตั้งใจตื่นแต่เช้า อาบน้ำ แต่งตัว รีบเอาจักรเย็บผ้าคู่ใจขึ้นมาจากกล่อง วันนี้ตั้งใจว่าจะปรับแก้ แขนเสื้อที่เราไม่ชอบ คิดไว้แล้วว่าเราจะตัดเป็นแขนตรงไม่เอาแขนตุ๊กตา จัดแจงเตรียมของ เสื้อที่จะปรับแก้ ก็เริ่มตั้งแต่
- วัดขนาดความยาวของแขน
- ขีดเส้น มาร์กไว้เพื่อจะได้ตัดง่าย
- ทำการตัด!! แขนเสื้อออก
- พับแล้วรีด
- ใช้เข็มหมุดกลัดเพื่อกันลื่น
- ลงมือเย็บ
คิดในใจการจะเย็บแก้แขนเสื้อเท่านี้มันมีตั้ง 6 ขั้นตอนกว่าเราจะได้เย็บ แล้วเมื่อเย็บๆไป ด้ายก็กระโดดบ้าง ข้างล่างฟูเป็นถั่วงอกบ้าง ไม่ได้!!แก้ใหม่ให้สวย ให้สมกับที่เราตั้งใจ จนได้แขนเสื้อที่น่าพอใจ ย้อนกลับมาคิดว่า ขนาดเราเองเย็บแขนเสื้อเท่านี้ ใช้ตั้ง 6 ขั้นตอน ใข้เวลาเป็นชั่วโมง ไม่ใช่ว่าเราทำไม่เป็นกลับกันเป็นงานที่เราชอบเอามากๆ เพียงแต่เราทำได้แต่เราไม่ได้ทำมานาน อาจจะไม่ได้หยอดน้ำมันจักร หรือปรับความตึงหย่อนไม่เข้ากับเนื้อผ้าทำให้ไหมด้านล่างเป็นถั่วงอก ต้องมาแก้ใหม่ เหมือนกันกับตัวเราเวลาเราทำงานสักอย่าง เรามีความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอ เราต้องมีการเตรียมความพร้อม เราต้องมีความอดทน เราต้องเผื่อใจไว้ว่ามันจะไม่สำเร็จ หรือมันอาจจะมีอุปสรรค์บ้าง แต่เราจะผ่านมันไปได้ เพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราอดทนแก้ไข เราก็จะได้แขนเสื้อที่สวยงาม คงทน เหมาะกับเรา เป็นเหมือนที่เราหวังไว้ หรือเราจะเลือกเดินผ่านอุปสรรค์ ไม่แก้ไข ช่างมันแล้วเดินหน้าต่อ เพราะยังไงมันก็เย็บสำเร็จเหมือนๆกัน เราก็จะได้แขนเสื้อที่ไหมด้านล่างฟูๆ ซักนานๆไปก็หลุดรุ่ย. ใช้ได้ไม่นานก็ขาด

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →