คนเก่งและฉลาด

T14 พัดชา สุภาวงศ์
9 July 2019
Image Description

คนเก่งและฉลาด


Half of being smart is knowing what you”re dumb at.
ครึ่งหนึ่งของความฉลาดคือการที่คุณรู้ว่าตัวเองโง่เรื่องไหนบ้าง -เดวิด เจอร์โรลด์-
ไม่มีใครในโลกนี้ที่ฉลาด รู้ไปหมดทุกเรื่อง ต้องมีสิ่งที่ไม่รู้บ้างหรือรู้แต่รู้ไม่จริง ทำให้เราต้องมีการขวนขวายหาในสิ่งที่เราไม่รู้ เพื่อให้ทราบในสิ่งที่ค้องการรู้ มันก็จะมีเรื่องที่ควรรู้กับเรื่องที่ต้องรู้ บางทีรู้ไว้ก็ไม่เสียหาย บางทีเสพข่าวสารมากไปก็เครียด ควรอยู่ในทางสายกลาง และรู้ในสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้มากกว่า เพื่อนำมาใช้ในชีวิตหรือการทำงาน ในชีวิตการทำงานจะต้องมีการไปอบรมหาความรู้ใหม่ๆมาใช้เพื่อปรับใช้ในการทำงาน แต่บางคนก็ไม่ได้นำมาใช้อะไรอะไรเลย ยังคงทำงานแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ไม่คิดว่าการปรับเปลี่ยนจะนำไปสู่การทำงานที่ดี ที่ง่ายขึ้น คนเราควรเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว พร้อมที่จะรับเรื่องใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เช่นนั้นจะกลายยเป็นคนหลังเขา โลกเปลี่ยนแปลงไวมาก เราควรเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนง่ายที่สุด เพราะเราคงจะเปลี่ยนโลกไม่ได้ด้วยตัวเราเองเพียงคนเดียว มาดูกันค่ะว่าคนเก่งและฉลาดจริงเป็นยังไง
https://theviewpoints.co/10-points-of-smart-people/

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →