ข้อคิดจากการอ่าน

T14 พัดชา สุภาวงศ์
9 July 2019
Image Description

ข้อคิดจากการอ่าน


เวลา.. เรา “ พูด ” ถึงคนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า..
“ เขาเป็นคนยังไง ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราเป็นคนยังไง ”

เวลา.. เรา “ วิจารณ์ ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ ผลงานเขาไม่ดีพอ ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราไม่มีอะไรทำมากพอ ”

เวลา.. เรา “ ดูถูก ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ เขาด้อยกว่าเรา ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราพยายามเหนือกว่าเขา ”

เวลา.. เรา “ หัวเราะเยาะ ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ เขาน่าขำ ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราไม่มีความสุข ”

เวลา.. เรา “ เหน็บแนม ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ เขาทำผิด ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราผิดปกติทางจิตใจ ”

อย่า.. ใช้การ “ ทำร้าย ”..คนอื่น
“ ทำลาย ”.. ตัวเอง

... “ ชีวิตคนเรา ” ...
ยิ่งเรียบง่าย .. ยิ่งมี “ ความสุข ”
เพราะ... “ความสุข ”...
เป็น.. พี่น้อง กับ “ ความเรียบง่าย ”

จงใช้ชีวิต .. อย่าง “ คนธรรมดา ”
แต่.. ใช้ปัญญา อย่าง “ นักปราชญ์ ”
รู้จักยอม.. รู้จักหยุด.. รู้จักเย็น

“ ชีวิต ”..จะราบรื่นมากขึ้น...

ธรรมทาน : พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →