T14 พัดชา สุภาวงศ์
9 July 2019
Image Description

ข้อคิดจากการอ่าน

เวลา.. เรา “ พูด ” ถึงคนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า..
“ เขาเป็นคนยังไง ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราเป็นคนยังไง ”

เวลา.. เรา “ วิจารณ์ ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ ผลงานเขาไม่ดีพอ ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราไม่มีอะไรทำมากพอ ”

เวลา.. เรา “ ดูถูก ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ เขาด้อยกว่าเรา ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราพยายามเหนือกว่าเขา ”

เวลา.. เรา “ หัวเราะเยาะ ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ เขาน่าขำ ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราไม่มีความสุข ”

เวลา.. เรา “ เหน็บแนม ” คนอื่น
ไม่ได้บ่งบอกว่า.. “ เขาทำผิด ”
แต่.. บ่งบอกว่า “ เราผิดปกติทางจิตใจ ”

อย่า.. ใช้การ “ ทำร้าย ”..คนอื่น
“ ทำลาย ”.. ตัวเอง

... “ ชีวิตคนเรา ” ...
ยิ่งเรียบง่าย .. ยิ่งมี “ ความสุข ”
เพราะ... “ความสุข ”...
เป็น.. พี่น้อง กับ “ ความเรียบง่าย ”

จงใช้ชีวิต .. อย่าง “ คนธรรมดา ”
แต่.. ใช้ปัญญา อย่าง “ นักปราชญ์ ”
รู้จักยอม.. รู้จักหยุด.. รู้จักเย็น

“ ชีวิต ”..จะราบรื่นมากขึ้น...

ธรรมทาน : พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี