ไม่มีฉันในโลกคู่ขนาน

Wow thavoranon
9 July 2019

ไม่มีฉันในโลกคู่ขนาน


เข้าใจว่าความเหนื่อย​ ความเฉื่อย​ ​มันไม่มีการทบทวี​ ​มันไม่มากไม่มากกว่าที่เคยเสียแล้ว
มีเพียงฉันที่ตรงนี้​ เท่านี้​ ถ้ามีอีกฟากคงเหนื่อยมากเหมือนกัน​ หายเหนื่อยได้ทุกวัน​ ไม่คอย

เพราะเห็นความระย่อร่อแร่​
จึงเห็นความหมายของมาราธอน

ไม่ใช่คนทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมกับคำว่าแชมป์
ทำเอง​ ครอบครองเอง​ ถ้านักเลงจริง

เมื่อซ้อมยังอ่อนป้อแป้​ และทำท่าว่าจะล้มเลิก
หนทางก็ห่างออกไป​ จนกว่าจะตั้งจุดหมายได้ตรง​ไม่ต้องเสียเวลา​ จะยืนดูเป็นผู้ดู​ แล้วใครกันจะเป็นผู้เล่น แม้ไม่มีคนดูไม่มีกองเชียร์ก็ต้องเล่น​ ซ้อมซ้อมแล้วไม่เล่น​ ใครจะเป็นคนที่ลงแข่ง
แข่งแพ้​ ก็แค่ต้องซ้อมรอแข่งใหม่​ ใครๆเค้าก็ไปแข่งกัน​ แข่งกับความแพ้ง่ายของตัวเอง​ แข่งให้ตัวเองเป็นคนชนะ​ แข่งลงทันเวลา​ ไม่มีหรอกนะนักกีฬาการกุศล​.. ข้าวต้องซื้อ​ กับข้าวก็ต้องซื้อ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →