เสียเวลา

T11. จันจิรา. มูลกาวิน
19 July 2019

เสียเวลา


ก่อนหน้าที่จะเริ่มเข้า Project talent เรามีความกลัว กลัวว่าจะเรียนได้ไหม โครงการจะผ่านไหม เรามีเพื่อนร่วมงานที่ Support ตลอด ให้กำลังใจจนเราคิดว่า เรามีความหวังว่าเราจะทำโครงการๆนึงออกมาให้ดีขึ้น เราคิดว่ามันจะเป็นการพัฒนาองค์กรของเราให้ได้
5 มีค.2562 เริ่มเรียนวันแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Self โอววว!!!ไม่เป็นดังที่คาด ในชั้นเรียนโค้ชถามไรมา นั่งนิ่ง พยายามตอบงึมๆงำๆไป เพราะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่โค้ชถามเลย.... วันถัดมาเลยยืมหนังสือเพื่อนที่เรียนป.โท ด้าน MBA มา เพื่อนก็ใจดีหอบหิ้วมาหลายเล่มมากกก หอบกลับมาที่ห้อง ไม่ได้เปิดอ่านมันเลย ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนใกล้จบ Project พออยู่ในระหว่างทำโครงการ มันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้แม้แต่น้อย แต่เราก็ลืมที่จะเปิดมันอ่าน ต้องเปลี่ยนโปรเจคไป 12 โปรเจค ช่วงระหว่างที่เปลี่ยนบ้าง รอดำเนินการบ้าง เราปล่อยเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆ มองแต่ปัญหา คิดทบทวนเรื่องเดิมๆ วนอยู่ที่เก่า โทษนั่นโทษนี่ วันนี้เรากลับมาย้อนคิดหลังจากที่เราเรียน Module ที่ 6 เวลาที่เสียไปตั้งหลายเดือน แทนทีเราจะโทษคนโน้นที คนนี้ที เรามานั่งอ่านให้มาก ดูให้มาก คิดวิเคราะห์ออกมา เลิกโทษคนนั้นคนนี้ ให้เวลากับตัวเราเอง กลับมามองที่ตัวเรา อ่านให้มากขึ้น ดูให้มากขึ้น เราอาจจะมีงานที่เราพอใจ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรก็ได้
เวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่เดือนนี้ตั้งใจว่าจะเปิด อุปกรณ์ ให้มากขึ้น เราจะไม่ปล่อยเวลาให้สิ้นเปลืองอีกต่อไป

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →