บริหารเวลา

T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
22 July 2019
Image Description

บริหารเวลาคำถามเรื่องเวลา เป็น
คำถามที่ใครๆก็ต้องเจอตอนสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการTalent ตอนนั้นตัวเองอยากจะมาเข้าร่วมโครงการTalent แต่ก็ติดอยู่เรื่องที่ว่า กลัวจะบริหารเวลาไม่ได้ เนื่องจากต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นมาอีก1อย่าง (ซึ่งได้ยินมาว่าต้องใช้เวลามาก ต้องเสียสละเวลา พอได้ยินมาแบบนี้ เราก็ยิ่งไม่มั่นใจ) แต่ผู้บริหารก็มอบโอกาสให้ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป เราพบว่าตัวเองไม่สามารถบริหารเวลาให้สมดุลได้ จริงๆต้องบอกว่ายังใส่ใจไม่มากพอมากกว่า เพราะจากประสบการณ์หลายเรื่องที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องไหนสำคัญ เราจะใส่ใจและจัดสรรรายการนั้นเข้ามาอยู่ในตารางชีวิตของเราให้ได้ และเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ถึงแม้งานนั้นมันจะทำให้เหนื่อยมากกว่าด้วยก็ตาม

ตอนนี้ โครงการTalent ดำเนินเข้าสู่เดือนที่5แล้ว เนื้อหาที่เรียนและProject IDP

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →