เวลาที่เหลืออยู่

T14 พัดชา สุภาวงศ์
23 July 2019
Image Description

เวลาที่เหลืออยู่


วันแรกที่เรามาเรียน โครงการ Talent ของศูนย์ศรีพัฒน์ 5 มีนาคม เราผ่านการคัดเลือกและเป็น 1 ใน 20 คนของรุ่นแรก ตื่นเต้นนะเพราะเป็นโครงการใหม่ และมีข้อสงสัยว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหน ตอนเรียนสนุกสนาน เพราะเราเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และชอบรูปแบบการสอน เพราะไม่ใช่แค่การบรรยาย แต่มันเป็นการสอนที่ทำให้เรามีส่วนร่วมและมีกิจกรรมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างในกลุ่ม แตกต่างจากการเรียนที่เราเคยผ่านมา วันแรกสนุกสนานเพราะเรียนรู้ self management จุดเริ่มต้นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รู้สึกหึกเหิม อยากรู้ เพราะจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดควรเปลี่ยนที่ตัวเองนั่นแหละ ปกติคนเราชอบโทษสิ่งรอบข้างคนโน้นคนนี้ หาเหตุผล แต่ลืมว่าจุดเริ่มต้นควรเปลี่ยนที่ตัวเอง เพราะเราไม่สามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวได้ทั้งหมด วันที่ 2 10 เมษายน Strength bass focus สนุกสนานอยู่ค้นหาจุดแข็งเพื่อพัฒนายังเป็นเรื่องของตัวเอง ชอบมากเพราะรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพื่อจะได้พัฒนาให้ถูกทาง มีการไปทำแบบทดสอบ รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของบุคคลแต่แบบตามพรสวรรค์ จัดกลุ่มทีมงานจากพรสวรรค์ ครั้งที่3 11 เมษายน การบริหารผลงานด้วยการวัดความสำเร็จ เริ่มต้องคิดโปรเจ็คของตัวเอง IDP เริ่มมองหาว่าเราควรทำอะไร กว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้หลายคนต้องเปลี่ยนเรื่องจนรู้สึกท้อ เนื่องด้วยติดด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง แต่เราก็มีทีมสนับสนุน ช่วยเหลือกัน ในกลุ่ม หรือจากที่ปรึกษา รวมถึงผู้อำนวยการ ทำให้ทุกคนไม่ถอย แม้จะรู้สึกไม่สนุกสนานเหมือน Module แรกๆ แต่เราก็ผ่านมาจนถึงการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นททีม GDP แม้ว่าหลายๆคนที่มีหน้าที่ที่ต้องทำของตัวเอง ต้องสละเวลามาพบโค้ช เขียน one page เก็บข้อมูล จนมาถึงวันที่ต้องมาเสนอโครงการ Module 6 ทั้งๆที่ผ่านการกลั่นกรอง ปรึกษามาหลายครั้ง ก็ยังต้องมีการล้มเลิก เปลี่ยนใหม่ทั้งๆที่เรามีเวลาเหลืออีกแค่ 2 เดือนสุดท้าย เริ่มเครียดหนักกว่าเดิม แล้วโค้ชให้แสดงความรู้สึก ซึ่งแต่ละคนก็มี self reflectionแตกต่างกัน แต่จะแตกต่างจากวันแรกที่เราเคยทำ แสดงว่าเรามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โค้ชบอกว่ารุ่นนี้สดใส แต่ควรจะมีความเก่งและความสวยด้วย ควรจะจริงจังให้มากกว่านี้ มันโดนใจมากทั้งๆที่ก่อนเข้าโครงการถูกถามเรื่องเวลาแล้ว ทำให้ฉุดคิดว่าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เรายังไม่ทันทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอัน โดยที่คิดเข้าข้างตัวเอาว่างานที่ทำอยู่ก็แทบจะไม่ว่างเลย ตอนนี้ควรจะต้องจัดการเวลาให้ดี เพราะทุกนาทีมีค่า เริ่มต้นที่ตัวเรา มีต้นทุน 24 ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน แต่กันแค่หน้าที่และภาระแต่ละคน บริหารจัดการตัวเองก่อน เริ่มวันนี้ก็คงยังไม่สาย คิดได้อย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำด้วนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีนะคะ ❤️

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →