โจรขโมยเวลา

T10 สุธีรา กาญจนคงคา
25 July 2019

โจรขโมยเวลา


ใครรู้สึกเสียดายเวลา 2 เดือนที่เสียไปบ้าง? เราค่ะ เรารู้สึกเสียดาย เพราะเราเป็นคนฆ่าเวลาของเราเอง นานวันเข้า ก๊าซเฉื่อยในร่างกายยิ่งสะสมเพิ่มขึ้น จากช่วงแรกๆ ที่ทำเลย ไม่มีข้อแม้ แต่ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เต็มไปด้วย ข้ออ้างและคำว่า พรุ่งนี้ค่อย...
"การผลัดวันประกันพรุ่งเป็นเหมือนโจรขโมยเวลา" มีคนเคยเตือนเราตอนสอบเข้ามหาลัย เราเกือบไหวตัวไม่ทัน ครั้งนี้เราก็ยังโชคดีที่มีคนคอยเตือนสติ ต่อไปนี้ก็เหลือตัวเราเองว่าจะสร้างวินัยได้มากน้อยแค่ไหน วันนี้เริ่มมีวินัยแรกด้วยการเขียนบล๊อกค่ะ แต่กว่าจะขุดตัวเองมาเขียนได้ก็ต้องใช้เวลาหลายวัน เกิดเป็นความกระอักกระอ่วนใจในตัวเอง ว่า ตอนนี้ตัวเองเป็นอะไร ต้องการอะไร คิดไปคิดมา คือ กำลังขี้เกียจ แต่ก็อยากเป็นคนมีวินัย เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นเหมือนเรา ใจอยากทำ อยากใช้เวลาในคุ้มค่า แต่ร่างกายและสมองมันล้า ไม่อยากคิดใดใด อยากแค่ดู Netflix ดื่มเป็บซี่และกินมันฝรั่งทอด 55 หลายคนอยากมี lazy day มีได้ค่ะ แต่อย่านานนัก เพราะหากเราอยากไปให้ถึงเป้าหมาย เชื่อเถอะว่า ระหว่างทางมันไม่ง่ายและไม่สบาย แต่ก็ไม่ควรเครียดจนตัวเองอยู่ภาวะ burden
มนุษย์มีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน อยู่ที่ว่า เราจะจัดการเวลาให้มีค่าและมีประสิทธิภาพสูสุดได้อย่างไร เวลา 8 สัปดาห์ต่อจากนี้เราต้องละเอียดกับงานและกับตัวเองมากขึ้น จัดลำดับความสำคัญ เพื่อว่า เมื่อเสร็จสิ้นแล้วเราจะไม่เสียใจทีหลังว่า เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →