เป็นคนไม่ค่อยมีเวลา หรือ เป็นคนไม่รู้จักคุณค่าของเวลา??

T16 คนึงนิตย์ กรุณาดวงจิตร
27 July 2019

เป็นคนไม่ค่อยมีเวลา หรือ เป็นคนไม่รู้จักคุณค่าของเวลา??


ใน1วันทำงาน คนึงนิตย์ทำอะไรบ้าง
1.ขึ้นเวร 8ชม/วัน (ในเวรเช้า 8-16น)
(ตื่น6 น.เวลาแต่งตัวเดินทางไปทำงานต้องไปถึงรพ.ก่อน7.45น ในเวรเช้า ลงเวรกลับถึงบ้านเกือบ5โมง)
total เวลาใช้ไป 11ชม ในการไปเวรเช้า
เลี้ยงลูก 4ชม/วัน
นอน 6ชม/วัน
เวลาว่าง 3ชม.

ขึ้นเวร8 ชม/วัน(ในเวรบ่าย 16-24น)
(ต้องไปถึงรพ 15น. ลงเวร24น.แต่กว่าจะส่งเวรเสร็จ เที่ยงคืนครึ่งเกือบตีหนึ่ง)
total ทั้งหมดใช้เวลาไป 10ชมในการไปเวรบ่าย
เลี้ยงลูก 6-7ชม
นอน 5 ชม
เวลาว่าง 2-3 ชม


2. ขึ้นเวร 16 ชม/วัน (เวรเช้า บ่าย 8-24น.)
(ตื่น6 น.เวลาแต่งตัวเดินทางไปทำงานต้องไปถึงรพ.ก่อน7.45น
เดินทางกลับบ้านตอนลงเวร ถึงบ้านเกือบตี1)
total เวลา19ชม
เลี้ยงลูก-
นอน5ชม
เวลาว่าง-

3.ขึ้นเวรเช้า ต่อ ดึก (8-16,24-8น)
total เวลาไปเวรเช้า10 ชม
เวรดึก ไปรพ 23น ลงเวรเกือบ9น.
total เวลาเวรดึก 10 ชม
เลี้ยงลูก 3-4 ชม
นอน1 ชม หรือไม่ได้นอนเลย
เวลาว่าง-

นี่คือวงจรชีวิตในวันที่ต้องทำงาน

แล้วในวันday off ละ คนึงนิตย์ทำอะไร
นอน8 ชม ในตอนกลางคืน
เลี้ยงลูกทั้งวัน 13-14 ชม.
เวลาพัก2-3 ชม ตอนลูกหลับกลางวัน


เพราะฉะนั้น พอเห็นลู่ทาง ที่จะดึงเอาเวลาออกมาเพื่อทำงาน คิดโครงการ เพื่อจะได้สำเร็จทันกำหนดเวลา เพราะเหลืออีกแค่2เดือน เราก็จะจบ
โครงการ idp , gdp มันเป็นโครงการที่ ทาเล้นอย่างเราต้องทำ และทำให้สำเร็จปะ
ใช่เวลาที่มันผ่านไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ แล้วเวลาที่เหลืออยู่นี่ล่ะ ต้องจัดการให้ดีไม่ใช่เหรอ


ตอบคำถามของตัวเอง ว่า
เป็นคนไม่ค่อยมีเวลา หรือ เป็นคนไม่รู้จักคุณค่าของเวลา??
ตอบ
ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ไม่ใช่ทุกวัน
รู้จักคุณค่าของเวลาแต่ทุ่มให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก จนไม่แบ่งเวลา

สู้ๆ คนึงนิตย์✌️

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →