T16 คนึงนิตย์ กรุณาดวงจิตร
27 July 2019

เป็นคนไม่ค่อยมีเวลา หรือ เป็นคนไม่รู้จักคุณค่าของเวลา??

ใน1วันทำงาน คนึงนิตย์ทำอะไรบ้าง
1.ขึ้นเวร 8ชม/วัน (ในเวรเช้า 8-16น)
(ตื่น6 น.เวลาแต่งตัวเดินทางไปทำงานต้องไปถึงรพ.ก่อน7.45น ในเวรเช้า ลงเวรกลับถึงบ้านเกือบ5โมง)
total เวลาใช้ไป 11ชม ในการไปเวรเช้า
เลี้ยงลูก 4ชม/วัน
นอน 6ชม/วัน
เวลาว่าง 3ชม.

ขึ้นเวร8 ชม/วัน(ในเวรบ่าย 16-24น)
(ต้องไปถึงรพ 15น. ลงเวร24น.แต่กว่าจะส่งเวรเสร็จ เที่ยงคืนครึ่งเกือบตีหนึ่ง)
total ทั้งหมดใช้เวลาไป 10ชมในการไปเวรบ่าย
เลี้ยงลูก 6-7ชม
นอน 5 ชม
เวลาว่าง 2-3 ชม


2. ขึ้นเวร 16 ชม/วัน (เวรเช้า บ่าย 8-24น.)
(ตื่น6 น.เวลาแต่งตัวเดินทางไปทำงานต้องไปถึงรพ.ก่อน7.45น
เดินทางกลับบ้านตอนลงเวร ถึงบ้านเกือบตี1)
total เวลา19ชม
เลี้ยงลูก-
นอน5ชม
เวลาว่าง-

3.ขึ้นเวรเช้า ต่อ ดึก (8-16,24-8น)
total เวลาไปเวรเช้า10 ชม
เวรดึก ไปรพ 23น ลงเวรเกือบ9น.
total เวลาเวรดึก 10 ชม
เลี้ยงลูก 3-4 ชม
นอน1 ชม หรือไม่ได้นอนเลย
เวลาว่าง-

นี่คือวงจรชีวิตในวันที่ต้องทำงาน

แล้วในวันday off ละ คนึงนิตย์ทำอะไร
นอน8 ชม ในตอนกลางคืน
เลี้ยงลูกทั้งวัน 13-14 ชม.
เวลาพัก2-3 ชม ตอนลูกหลับกลางวัน


เพราะฉะนั้น พอเห็นลู่ทาง ที่จะดึงเอาเวลาออกมาเพื่อทำงาน คิดโครงการ เพื่อจะได้สำเร็จทันกำหนดเวลา เพราะเหลืออีกแค่2เดือน เราก็จะจบ
โครงการ idp , gdp มันเป็นโครงการที่ ทาเล้นอย่างเราต้องทำ และทำให้สำเร็จปะ
ใช่เวลาที่มันผ่านไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ แล้วเวลาที่เหลืออยู่นี่ล่ะ ต้องจัดการให้ดีไม่ใช่เหรอ


ตอบคำถามของตัวเอง ว่า
เป็นคนไม่ค่อยมีเวลา หรือ เป็นคนไม่รู้จักคุณค่าของเวลา??
ตอบ
ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ไม่ใช่ทุกวัน
รู้จักคุณค่าของเวลาแต่ทุ่มให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก จนไม่แบ่งเวลา

สู้ๆ คนึงนิตย์✌️