เวลาผ่านงานไม่จบ

T17สุทธิรัตน์ ลักษณะ
7 August 2019

เวลาผ่านงานไม่จบ


ตลอดละยะเวลา3-4เดือนที่เรียนTalentมามีอะไรหลายอย่างให้เราได้คิดได้ทำทั้งIDP,GDPบางครั้งแทบจะมองไม่เห็นลู่ทางของความสำเร็จมีอุปสรรคมากมายหลายอย่างให้เราได้แก้ไขแต่ทำไมเราไม่ทำทั้งๆที่เวลาก็มีแต่ต่างคนต่างมีภาระต่างกันทำให้ไม่ได้รวมกลุ่มกันสักทีคนนั้นว่างคนนี้ไม่ว่างตั้งแต่เรียนมาได้รวมกลุ่มGDPครบคนได้แค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นไม่เคยครบสักครั้งได้แต่คุยกันในไลน์กลุ่มแต่มีความรู้สึกว่าไม่เคลียความคิดของแต่ละคนงานจึงไม่ค่อยจะออกมาเป็นรูปแบบที่ดีดังที่เห็นจากการPresentในครั้งล่าสุดทำให้กลับมารู้สึกว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาและมันก็ผ่านไปอย่างไร้ความหมายเหมือนยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแล้วพรุ่งนี้8/8เป็นการเรียนmoduleรองสุดท้ายที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวนำมาใช้ในการทำงานและจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปเหมือนที่ผ่านมา....แต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า???

23.15น.7/8/2562
นี่คือการบ้านจากโค้ช....ยังไม่สายใช่มั้ยคะ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →