Based on true story

T10 สุธีรา กาญจนคงคา
8 August 2019

Based on true story


"เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน" เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินวลีนี้ ฟังดูเป็นอะไรที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แต่จริงๆแล้ว การที่คนเราจะเปลี่ยนความคิดนั้นไม่ง่ายเลย เพราะความคิดที่เป็นตัวเรา ถูกบ่มเพาะมาเป็นเวลานานหลายปี พอจะแหกกฎออกจากความคิดเดิมๆ ก็มีกรอบของสังคมวิชาชีพ อาจรวมไปถึงวิถีชีวิตเดิมๆ มาบอกว่า แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วป่าว ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มั้ง? เหล่านี้ทำให้คนเราไม่ค่อยกล้าจะเปลี่ยนวิธีคิด
จากประสบการณ์ตรงของตัวเองพบว่า หากสถานการณ์ต่างไป แต่เรายังคงใช้วิธีคิดแบบเดิมๆ แก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆ เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ เราเพียงแค่หลีกหนีปัญหา พอเราหนีจนพ้น เราก็ปลอบใจตัวเองว่า นี่แหละ คือการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดของฉัน (คิดแล้วก็ขำตัวเอง) แต่เราเชื่อว่าไม่มีอะไรสายเกินกว่าที่จะเริ่มต้นใหม่ ตอนนี้เราได้ฝึกวิธีคิดใหม่ๆ ปรับให้เข้าตามสถานการณ์ และนำมาปรับใช้ในชีวิตส่วนตัว พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้น่าประหลาดใจมาก ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้เข้ามาเรียนรู้ ได้ฝึกฝนให้เรากล้าที่จะคิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อเป้าหมายที่เราปักหมุดไว้
วันนี้เรามาเขียนบล๊อกด้วยตัวเอง เพราะความรู้สึกมันล้นมาก อยากบันทึกความรู้สึกนี้ไว้ ไม่รีรอใดๆ เปลี่ยนตัวเองเพราะรู้ว่า แบบเดิมมันไม่เวิค ต้องเปลี่ยนใหม่ เราว่า cool กว่าที่ให้คนอื่นมาบอกให้เราเปลี่ยน ช่วงแรกอาจจะอึดอัด ไม่ชิน บางทีก็กลัว แต่ขอให้เชื่อมั่นว่า ไม่มีผลลัพธ์ใหม่ที่ดีขึ้น หากเราใช้วิธีคิดแบบเดิม เราทดลองมาแล้วค่ะ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →