T6 Budsamala Parksuriyan
28 August 2019

สิ่งที่ได้รับจากการรับฟัง feedback จาก coach

28 สค 62 เข้าพบ coach เพื่อรับฟัง feedback รายบุคคล หลังจากจบโครงการ GPO Talent
Coach ก็ชวนถาม ไปเรือย อยากฟังอะไร คิดว่าตัวเองเป็นไง ในใจคิด coach จะถามทำไมเนี่ย coach น่าจะ บอกมาเลย จะได้จบเร็วๆ 555
คุยไปเรื่อยๆ จนขุดเจอรากของความคิดว่า
ตัวเรา มีความคิดมาตลอดว่า เราไม่ได้จบเภสัชกร แต่ดันมาทำงานที่องค์การเภสัชกรรม เภสัชกรเนี่ย เก่งมากๆ เรียนรู้เร็วหัวไว เราไม่ใช่เภสัช ไม่เก่งเท่าเขา อีกอย่าง วัฒนธรรมองค์กร มันต้องเน้นเภสัชเป็น หน คนที่ไม่จบเภสัช ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็ยากที่เติบโตขึ้นไปในระดับสูง หรือถ้า หน. ระดับที่สูงจากเราขึ้นไปในหน่วยงาน เขาเน้นความเป็นเภสัชจ๋า แม้แต่เรื่องการขนส่ง ก็ต้องเป็นเภสัชดูแล ไม่ค่อยยอมรับวิชาชีพอื่น มันยิ่งยากไปใหญ่ ต่อให้เก่งเลอเลิศ ก็ยากที่จะขึ้นได้
ความคิดพวกนี้มันทำให้เราล๊อคตัวเอง และเลือกที่จะประครองตัวเองไว้ในระดับกลางๆ ( coach บอก) ทั้งที่จริงๆแล้วตัวเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลย ยังเข้ามาเป็น Talent ได้เลย รู้มั้ยเพราะอะไร
*** เพราะตัวเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ***
*** เราต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเอง... แล้วจะทำยังไงหละ ถึงจะเรียกว่าสร้างคุณค่าให้ตัวเอง..
ให้ respond หน ทุกเรื่องเหรอ หรือเสนอหน้า พูดเก่งๆเหรอ แต่มันไม่ใช่เลย แต่มันอยู่ที่
การเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเอง ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง พอเราเริ่มรู้ มอง chain ในภาพรวมออก มันจะทำให้เรามั่นใจตัวเองมากขึ้น และกล้าที่จะพูดทำอะไร ด้วยความมั่นใจและจะฉายแววในตัวเองออกมา และ อาจรวมถึง วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องปรับให้มีความหลากหลายด้านวิชาชีพมากขึ้น

บทสรุป วันนี้ดีใจมากที่ได้ปลดล๊อค ขอบคุณ coach ปุ้ย มากๆเลยนะคะ Happy และรู้สึกโล่งใจมาก และทำให้หลิงเข้มแข็งขึ้น ถึงไม่ได้เป็นเภสัชกร แต่เราไม่ได้ ด๋อย กว่าเขานะเฟ้ย อย่ากลัว ออกมาแสดงให้รู้ว่า คนที่ไม่ได้เป็นเภสัชกร จะ ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงให้ดู (แหม่ ฮึกเหิมช่ะ) แค่เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดก็เท่านั้นเอง..จบ