ปลดล็อกตัวเอง จากโลกแห่งความคิดและก้คิด

T17 นายเอกกมล. เชื่อหอม
28 August 2019

ปลดล็อกตัวเอง จากโลกแห่งความคิดและก้คิด


ขอบคุณสำหรับ feedback ครับ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้รับการประเมิน หลังจากผ่านการประเมินขั้นเงินเดือนมาแล้ว😂😂 จากการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับโคชปุ้ยทำให้รู้ว่า คนอื่นไม่ได้มองเห็นเราในแบบที่เราเห็นตัวเอง comfort zone คุณเป็นคนเก่งมีความละเอียด ละเอียดซะละเอียดเลย🤣 เลยได้แค่คิดและก้คิดอยุ่แบบนั้นไม่ได้เริ่มหรือไม่ได้ออกไปสู่โลกกว้างเสียที *โคชบอกดูไม่ออกว่าคุณติดอะไรถึงก้าวข้ามไม่ได้* คุณดูเป้นคนเปิดใจ รับฟัง และพร้อมทำงานเป็นทีม แต่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณ จริงๆคุณไม่เปิดใจไม่ยอมรับอะไรที่แตกต่างจากความคิดของตัวเองตะหาก 😅ถึงจุดนี้เหงื่อตกเลย เราหลอกตัวเองมาตลอดหรือเนี้ยเฮ้ออ ต่อๆ กำลังเข้าได้เข้าเข็ม คุณมีอีโก้สูง ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่มองเห็น อ้าวจิงดิ ผมไม่อีโก้สูงนะ ผมมีแบริเออร์ของตัวเองตะหาก ผมได้คะแนนอยุ่ในกลุ่มไม่พัฒนา ซึ่งตรงนี้เรารับได้เพราะเราอาจไม่เปลี่ยนไปเลยก้ได้ จากคนรอบข้างที่มองเรา จุดพีค จะก้าวข้ามต้องพัฒนาตรงไหน โคชบอกไปคิดในห้องน้ำ 🤣🤣 ต้องมีสตินะ

สรุป คุณเก่งจริงหรือเปล่าตะหากถึงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โคชถามตอนนี้คุณตำแหน่งอะไร วิศวกรครับ คุนต้องการเป็นหัวหน้าไหม เคยอยากเป็นนะครับแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วครับ ถ้าผมยังก้าวข้ามไม่ได้ก้ไม่ควรไปเป็นโคชของใครครับ ขอบคุณหลักสูตรนะครับที่ทำให้มีโอกาสรู้จักคนอื่นมากขึ้น ที่สำคัญโคชอาจอ่านผมผิดก้ได้เพราะเวลาและสถานการของใครก้ของคนนั้นจุดที่เรายืนไม่เหมือนกัน ขอบคุณครับ👏👏👏

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →