feedback จากโค๊ช

T3 เรณุกา เชียรวิชัย
28 August 2019

feedback จากโค๊ช


ขอบคุณสำหรับ feedback ในวันนี้ค่ะ สำหรับการให้แนวคิดในเรื่องการเป็นผู้นำ ซึ่งตอนแรกที่โค้ชบอกว่าเราวางตัวเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งบางครั้งทำให้คนเข้าถึงเรายาก และยกตัวอย่างหัวหน้าที่เราชอบว่าเราอยากเป็นแบบไหน และก็กลับมานั่งคิดทบทวนว่าตัวเราเป็นผู้นำแบบไหนนะ ตัวเองรู้สึกว่าเราเก่งในสายงานของเรา แต่เราคิดว่าเรายังพัฒนาได้อีกนะ แต่ในสายตาของคนนอกสายงานละ ตอนแรกก็มั่นใจฉันเก่ง แต่บางครั้งเรามองแต่ตัวเราเอง ด้วยภาระงานที่ต้องทำในที่ทำงานกดดัน คอยแก้ปัญหา และเป็นที่ปรึกษาให้กับคนทั้งองค์การ ทำให้เราดูจริงจัง คนที่อายุน้อยกว่าหรือสายงานอื่นอาจไม่เข้าใจ แต่ก็ทดลองกับลูกน้องในทีม ไม่คิดเลยว่าการยิ้มหรือแม้แต่การแสดงท่าทางต่างๆ ของเราในฐานะหัวหน้ามีผลต่อลูกน้องมาก แต่ในใจยังคิดว่าคนเรามีหลายหน้าที่และบทบาท ตอนเป็นหัวหน้าสายตรวจสอบถ้าไม่เคร่งขรึมวันๆๆคงมีแต่คนมาหาจนไม่ได้ทำงาน แต่ก่อนได้ชื่อว่าเป็นคนอัธยาศัยดีได้รับคำชม แต่อาจจะเฉพาะคน gen ก่อนหน้าหรือรุ่นเดียวกัน แต่พอออกจากที่ทำงานไปเรียนอายุมากกว่าน้องๆที่เรียนแต่ดีใจทุกคนทักทาย แย่งตัวไปทำงาน ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่ง แต่อาจเพราะไม่มีงานมากดดัน พอกลับบ้านเป็นนางฟ้าสำหรับลูกๆๆ เลยคิดกลับไปกลับมา ทำอะไรที่เรามีความสุข แต่เรามองตัวเราคนเดียวคงไม่ได้ เพราะทุกการกระทำของเรามีผลต่อการมองของคนอื่น แต่เราคงไม่เสียหลักที่เราตั้งมั่น แต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าว่าเราจะเลือกแบบไหน เหมือนว่าถ้าอยากเป็นคนรวยก็ทำแบบคนรวยทำ ถ้าอยากเป็นผู้นำก็ต้องทำแบบผู้นำเค้าทำ ขอบคุณโค้ชค่ะที่เตือนสติว่าคนอื่นอาจมองไม่เหมือนเรา แต่ตัวเองคิดว่าตัวเองยังพัฒนาได้อีก เพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →