T31 ณัฐพงษ์ แสนสุข
14 September 2019

FEED BACK จากโค้ช คือของที่ระลึก พลังบวก

การอบรม Tatent นอกจากเราจะได้วิชาความรู้ ประสบการณ์ จาก อาจารย์ เพื่อนๆ ในห้องเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆแล้ว การรับ feed back ถือเป็นสิ่งสำคัญให้ตัวเองไม่แพ้กัน
จากมุมมองของโค้ช ทำให้เราค้นพบว่า
เราเป็นคนหน้าเข้าหา😁🤣 ดู compromise ยิ้มแย้ม มีเสน่ห์ ต้องรู้จักบริหารเสน่ห์ของตนให้เป็นแล้วเราจะทำสำเร็จในสิ่งที่เราหวัง
🤦‍♂️ค้นพบสิ่งที่พัฒนาได้อีก(ยั่วๆ)ฝึกฟัง ฝึกตั้งคำถาม ฝึกกระบวนการคิด มองภาพให้เป็นเชิงระบบ เพื่อจะได้สรุป พูดตรงประเด็น จะพาไปถึงเป้าหมาย(ฝึกเรียนรู้พัฒนากับ I dolที่เห็น) และยังพบว่าสาเหตุที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดจากความกลัวความกังวลในใจที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง วันนี้ทำให้รู้ว่า ต้องกล้าพูดในสิ่งที่คิด ไม่มีถูก ไม่มีผิด มันคือบ่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผิดพลาด มันเป็นบทเรียนรู้ที่มีค่า🤗
##ขอบอกว่า การรับ feed back คือพลังและของขวัญครับ##👌👍