Feed back คือ ของขวัญจากโค้ช

T34 ดาราพร หลุนบูชา
15 September 2019

Feed back คือ ของขวัญจากโค้ช


ตลอดระยะเวลาของการอบรม Talent ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ให้เป็นคน ฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม เป็นผู้ฟังที่ดี และอีกมากมาย(เยอะเกินบรรยาย😊😊)
การได้รับโอกาสให้ได้มาอบรมในครั้งนี้ บอกได้คำเดียวว่า"คุ้มค่ามาก"👍ไม่เคยได้ฝึกเรียนรู้แบบนี้มาก่อน ตลอดชีวิตของการทำงาน และวันสุดท้ายของการอบรม ถือเป็นวันที่ดีมากๆ มีโอกาสได้รับการFeed back จากโค้ช ทั้ง2ท่าน รู้สึกปราบปลื้มสุดๆ เพราะเราเองก็อยากรู้ว่า โค้ชจะบอกอะไรเรา เมื่อได้รับการFeed back เป็นอะไรที่สุดยอดมาก ทำให้เราได้รู้ว่า จริงๆแล้วเรามีดีในตัว แต่กลับมองตัวเองไม่เห็น โค้ชคือผู้นำแสงสว่าง พอได้รับการFeed back มาทบทวนดู (จริงสุดๆ) เคยมีคนรอบข้างทักว่า เรามีความเป็นธรรมชาติในตัวเอง มีเสน่ห์ในตัว แต่เรากลับไม่รู้ตัว และไม่ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่
หลังจากนี้จะพยายาม ไม่ใช่แค่พยายามแต่ต้องทำเลย เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเอง ให้ความหวังทั้งต่อตัวเอง และผู้อื่น จะนำความรู้ พรสวรรค์ และเสน่ห์ที่ตนมี มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น และคนรอบข้างที่รู้จักPohnlar จะต้องยิ้มได้ สนุกและมีความสุขกับการทำงาน และสิ่งที่ภาคภูมิใจในตัวเองอีก1อย่าง คือ ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองในการลดน้ำหนัก ซึ่งเราทำได้ตามเป้าหมายนี้ (สุดยอดจริงๆ👍) เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่า ถ้าคนเราได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว จงตั้งใจทำในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ไม่มีล้มเลิก ล้มได้แต่อย่าท้อถอย สักวัน มันจะเป็นจริง
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณโค้ชปุ้ย และโค้ชแมวมากๆนะคะ ที่ได้ชี้แนะแนวทางให้ (แสงสว่างในชีวิต) จะนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด ให้ดียิ่งๆขึ้นไป "รักและเคารพนะคะ"ขอบคุณค่ะ 🙏🙏

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →