ชีวิตยุ่งนัก คงจะพักไม่ได้💁🏻‍♀️

T14 Jindaratn Chaipokam
15 September 2019
Image Description

ชีวิตยุ่งนัก คงจะพักไม่ได้💁🏻‍♀️


การทำงานทุกวันนี้ ดีใจมากที่มีทีมงานมากขึ้น แต่งานก็เพิ่มเป็นเงาติดตามตัว อาจเป็นจากอายุมากขึ้นทำให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้น ภาระงานจึงมากขึ้นหรือเปล่า เป็นคำถามที่ฉันเคยถามตัวเอง ซึ่งคำตอบในใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ฉันเลิกถามไปนานแล้ว

😫ภารกิจตรวจผู้ป่วยนอกเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย เพราะต้องอธิบายโรคหรืออาการเดิมๆ ให้ผู้ป่วยคนใหม่เข้าใจทุกวัน วันละหลายๆครั้ง บางคนต้องอธิบาย 3 ครั้ง 5 ครั้งในเรื่องเดิมๆ

จะแก้ปัญหาอย่างไร?

😫วางแผนทำกลุ่มให้ความรู้เฉพาะโรคให้ผู้ป่วย แต่เวลาจะกินข้าวเที่ยงแทบจะไม่พอ เชื่อไหมว่าฉันเคยอดข้าวจนน้ำหนักลด 10 กิโล แล้วจะเอาเวลาไหนไปทำงานเพิ่ม

จะแก้ปัญหาอย่างไร?

มีอีกหลายปัญหาในการทำงานที่ทับถม ท้าทายความสามารถในการทำงานของฉันมาก เพราะถ้าหาทางแก้ไขได้ ชีวิตข้าราชการของเราก็จะยังดำรงอยู่ต่อไป ถ้าแก้ไม่ได้คงต้องขอถอย เพราะทนกับภาระหน้าที่เริ่มไม่ไหวแล้ว

นี่คือทางออกที่ฉันเลือกและคงต้องภาคภูมิใจกับมันเพื่อการดำรงอยู่ในระบบราชการต่อไป

🗣เปิดช่องให้ความรู้ทางยูทูบ ทำคลิปในคำถามที่พบบ่อย และโรคที่พบบ่อย ผู้ป่วยโรคไหนมาให้เปิดดูโรคนั้น

ขณะนั่งรอแพทย์ตรวจผู้ป่วยใน พยาบาลหน้าห้องก็แนะนำให้ผู้ป่วยนอกเปิดดูความรู้การดูแลเฉพาะโรค อะฮ่า!!! ได้กลุ่มเรียนรู้เฉพาะโรคโดยไม่รู้ตัว

เมื่อผู้ป่วยและญาติถาม คำถามที่พบบ่อย อะฮ่า!!! เปิดยูทูบให้ดูซะเลย ไม่ต้องพูดซ้ำแล้วจ้า ช่วยลดระยะเวลาการตรวจผู้ป่วยนอกลงได้เยอะเลย ทุกวันนี้ได้ทานข้าวเที่ยงทุกวันแล้วด้วยค่ะ😋

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →