เหนือความคาดหมาย

T26ออนชัย แสนนาวา
15 September 2019
Image Description

เหนือความคาดหมาย


นอกจากความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้และการได้รู้จุดแข็งของตัวเองและได้พัฒนาจุดแข็งในตัวเองเพื่อพัฒนางานและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ...สิ่งที่ได้เหนือความคาดหมายจากการเรียน talent ครั้งนี้ก็คือมิตรภาพและเครือข่ายที่ดี เราไม่รู้ว่าวันต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปนั้นคือมิตรภาพและความจริงใจที่มีให้กันอย่างยั่งยืน...ขอบคุณโคชปุ้ย โคชแมวที่ให้ความรู้ดีๆทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนทำให้ได้เห็นศักยภาพของตัวเอง ได้ชัดเจนมากขึ้น❤❤ขอบคุณหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานที่ส่งเสริมให้มาเรียนในครั้งนี้ ขอบคุณพี่ๆ talent1ทุกคน ที่ให้คำแนะนำดีๆทั้งการเรียนและการทำงาน IDP และ GDP และสุดท้ายต้องขอขอบคุณมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ talent2 ทุกคนที่ปรารถนาดี ห่วงใย ช่วยเหลือกันมาตลอดจนจบคร์อสเรียน...หวังว่ามิตรภาพของพวกเราจะคงอยู่ตลอดไปนะคะ....รักทุกคนคะ❤❤❤

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →