T26ออนชัย แสนนาวา
15 September 2019
Image Description

เหนือความคาดหมาย

นอกจากความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้และการได้รู้จุดแข็งของตัวเองและได้พัฒนาจุดแข็งในตัวเองเพื่อพัฒนางานและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ...สิ่งที่ได้เหนือความคาดหมายจากการเรียน talent ครั้งนี้ก็คือมิตรภาพและเครือข่ายที่ดี เราไม่รู้ว่าวันต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปนั้นคือมิตรภาพและความจริงใจที่มีให้กันอย่างยั่งยืน...ขอบคุณโคชปุ้ย โคชแมวที่ให้ความรู้ดีๆทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนทำให้ได้เห็นศักยภาพของตัวเอง ได้ชัดเจนมากขึ้น❤❤ขอบคุณหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานที่ส่งเสริมให้มาเรียนในครั้งนี้ ขอบคุณพี่ๆ talent1ทุกคน ที่ให้คำแนะนำดีๆทั้งการเรียนและการทำงาน IDP และ GDP และสุดท้ายต้องขอขอบคุณมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ talent2 ทุกคนที่ปรารถนาดี ห่วงใย ช่วยเหลือกันมาตลอดจนจบคร์อสเรียน...หวังว่ามิตรภาพของพวกเราจะคงอยู่ตลอดไปนะคะ....รักทุกคนคะ❤❤❤