T14 พัดชา สุภาวงศ์
13 October 2019

การค้นพบหลัง Class Talent Development

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา การเรียนก็เหมือนกันย่อมเดินทางมาถึงวันที่ปิดคอร์ส ระหว่างทางการเรียนรู้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนสามารถเก็บเกี่ยวความรู้มาได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคน ความรู้ที่ได้ไม่สำคัญเท่าเราได้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา ฉันได้เรียนรู้ถึฃจุดแข็งที่ควรพัฒนาให้กลายเป็นทักษะและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้เริ่มเป็นความสามารถก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาต่อให้กลายเป็นทักษะต่อไป ในช่วงเวลาที่ไม่นานนักได้อะไรหลายๆอย่างที่พัฒนาตัวเองและนำไปใช้ในการทำงาน มันไม่งาายเลยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและเห็นได้ชัดเจนเพียงแค่เวลาสั้นๆ อย่างน้องสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็เป็นการเริ่มต้นและอาศัยเวลาในการพัฒนาต่อไปให้เป็นจุดแข็ง เพียงแต่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงมันรึยัง การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นทีาตัวเรา อย่างน้อยก็เริ่มเลยถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ดีกว่าคิดแล้วไม่เริ่ม เราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันแค่ลงมือเริ่มทำ ให้กำลังใจกับทุกคนค่ะ