การค้นพบหลัง Class Talent Development

T14 พัดชา สุภาวงศ์
13 October 2019

การค้นพบหลัง Class Talent Development


งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา การเรียนก็เหมือนกันย่อมเดินทางมาถึงวันที่ปิดคอร์ส ระหว่างทางการเรียนรู้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนสามารถเก็บเกี่ยวความรู้มาได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคน ความรู้ที่ได้ไม่สำคัญเท่าเราได้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา ฉันได้เรียนรู้ถึฃจุดแข็งที่ควรพัฒนาให้กลายเป็นทักษะและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้เริ่มเป็นความสามารถก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาต่อให้กลายเป็นทักษะต่อไป ในช่วงเวลาที่ไม่นานนักได้อะไรหลายๆอย่างที่พัฒนาตัวเองและนำไปใช้ในการทำงาน มันไม่งาายเลยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและเห็นได้ชัดเจนเพียงแค่เวลาสั้นๆ อย่างน้องสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็เป็นการเริ่มต้นและอาศัยเวลาในการพัฒนาต่อไปให้เป็นจุดแข็ง เพียงแต่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงมันรึยัง การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นทีาตัวเรา อย่างน้อยก็เริ่มเลยถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ดีกว่าคิดแล้วไม่เริ่ม เราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันแค่ลงมือเริ่มทำ ให้กำลังใจกับทุกคนค่ะ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →