T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
9 October 2019
Image Description

All Sriphat Talen#1 T18


ไม่มีงานเลี้ยงใด ที่ไม่เลิกลา...
เรื่องราวทุกเรื่องราวย่อม "เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป" เป็นธรรมดา
เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตก็เช่นกัน ย่อมมีวันถึงจุดจบ ต่างกันเพียง จุดจบนั้น จะก่อให้เกิดอะไรกับชีวิตต่อไป
....วันนี้เป็นการเรียนครั้งสุดท้ายของโครงการTalentแล้ว เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม2562 ระยะเวลาผ่านมา6เดือนแล้ว การเรียนครั้งสุดท้ายนี้ ก่อให้เกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่า จริงๆแล้วการเรียนTalentนี้เราได้อะไรบ้างจากการเรียน เมื่อประมวลผลคำถาม และนำมาคิดเพื่อตกตะกอนคำตอบ แล้วพบว่า จริงๆแล้วสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป ยังจำได้ถึงครั้งแรกที่เริ่มเขียน Blog ลง Favpo ตอนนั้นเขียนเพราะโค้ทให้เขียน ทำเพราะโค้ทให้ทำ เมื่อเวลาผ่านไป หลายๆสิ่งที่ได้เรียนรู้ในclassทำให้ค่อยๆเกิดการเเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเอง ถ้าถามระหว่างเดือนที่1กับเดือนที่2ที่เรียน ก็คงจะยังมองไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมองถึงเดือนที่1กับเดือนที่6พบว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย กลายเป็นตัวเราในวันนี้ ซึ่งก็เกิดจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้ในระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งของตนเอง การพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะพูด การสื่อสาร ภาวะผู้นำ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้หล่อหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของตนเอง อันดับแรกเลยคือการกล้า (อาจจะเรียกว่าการยอม)พาตนเองออกจาก comfort zone เพื่อทำอะไรให้หน่วยงาน เพื่อองค์กรมากกว่างานประจำที่ทำ
ทุกครั้งที่เรียนTalent สิ่งที่ตัวเองพยายามฝึกฝนให้เป็นความสามารถก็คือการต้องคิด วิเคราะห์ก่อนที่จะสื่อสารออกไปทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือการแสดงออกทางร่างกายออกไปเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสิ่งที่อยากฝึกฝนให้กลายเป็นทักษะ เป็นความสามารถที่ติดตัวเองไปคือ การมีภาวะผู้นำ
ทัศนคติที่ได้จากการเรียนครั้งนี้คือ เราทำได้!!
สุดท้ายนี้หากเราได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง จุดจบสำหรับการเดินทางในครั้งนั้นก็มาถึง....แต่เส้นทางสายใหม่ก็กำลังจะเริ่มขึ้น