All Sriphat Talen#1 T18

T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
9 October 2019
Image Description

All Sriphat Talen#1 T18ไม่มีงานเลี้ยงใด ที่ไม่เลิกลา...
เรื่องราวทุกเรื่องราวย่อม "เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป" เป็นธรรมดา
เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตก็เช่นกัน ย่อมมีวันถึงจุดจบ ต่างกันเพียง จุดจบนั้น จะก่อให้เกิดอะไรกับชีวิตต่อไป
....วันนี้เป็นการเรียนครั้งสุดท้ายของโครงการTalentแล้ว เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม2562 ระยะเวลาผ่านมา6เดือนแล้ว การเรียนครั้งสุดท้ายนี้ ก่อให้เกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่า จริงๆแล้วการเรียนTalentนี้เราได้อะไรบ้างจากการเรียน เมื่อประมวลผลคำถาม และนำมาคิดเพื่อตกตะกอนคำตอบ แล้วพบว่า จริงๆแล้วสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป ยังจำได้ถึงครั้งแรกที่เริ่มเขียน Blog ลง Favpo ตอนนั้นเขียนเพราะโค้ทให้เขียน ทำเพราะโค้ทให้ทำ เมื่อเวลาผ่านไป หลายๆสิ่งที่ได้เรียนรู้ในclassทำให้ค่อยๆเกิดการเเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเอง ถ้าถามระหว่างเดือนที่1กับเดือนที่2ที่เรียน ก็คงจะยังมองไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมองถึงเดือนที่1กับเดือนที่6พบว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย กลายเป็นตัวเราในวันนี้ ซึ่งก็เกิดจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้ในระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งของตนเอง การพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะพูด การสื่อสาร ภาวะผู้นำ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้หล่อหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของตนเอง อันดับแรกเลยคือการกล้า (อาจจะเรียกว่าการยอม)พาตนเองออกจาก comfort zone เพื่อทำอะไรให้หน่วยงาน เพื่อองค์กรมากกว่างานประจำที่ทำ
ทุกครั้งที่เรียนTalent สิ่งที่ตัวเองพยายามฝึกฝนให้เป็นความสามารถก็คือการต้องคิด วิเคราะห์ก่อนที่จะสื่อสารออกไปทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือการแสดงออกทางร่างกายออกไปเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสิ่งที่อยากฝึกฝนให้กลายเป็นทักษะ เป็นความสามารถที่ติดตัวเองไปคือ การมีภาวะผู้นำ
ทัศนคติที่ได้จากการเรียนครั้งนี้คือ เราทำได้!!
สุดท้ายนี้หากเราได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง จุดจบสำหรับการเดินทางในครั้งนั้นก็มาถึง....แต่เส้นทางสายใหม่ก็กำลังจะเริ่มขึ้น

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →