บันทึกความทรงจำสำหรับคลาส Talent

T8 จันจิรา ภควิวัฒน์
10 October 2019
Image Description

บันทึกความทรงจำสำหรับคลาส Talent


วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคลาส talent รู้สึกใจหายหน่อยๆ เพราะเราอยู่กันมานานถึง 6 เดือน และก็รู้สึกดีใจที่ฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาจนผ่านมาได้ในวันนี้ เราได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากมาย ได้ความรู้ ได้พัฒนาตัวเอง ได้ฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกทำ ซึ่งยังไม่เคยได้เข้าคอร์สอบรมแบบนี้ที่ไหนมาก่อน
จากการทำโครงการ IDP และ GDP เราได้ลงมือทำจริงๆ ความรู้และทักษะหลายๆอย่างที่ต้องนำมาใช้ ทั้งการคิดให้เป็นระบบ การคิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ การขอความร่วมมือ ถึงแม้ว่าทั้งหมดเป็นสิ่งที่ได้ทำ แต่ก็ยังต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนกลายเป็นทักษะให้ได้ต่อไป สำหรับสิ่งที่คิดว่าเป็นความสามารถและฝึกฝนจนเป็นทักษะสำหรับตนเองคือ การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติที่ได้ระหว่างเรียนในโครงการนี้คือ เขาทำได้ เราก็ทำได้ ช่วยปลุกใจให้เรากล้าที่จะพูดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอ IDP ซึ่งไม่ง่ายสำหรับเราที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆ เป็นเวลานาน อีกอย่างที่คิดว่ามีส่วนส่งเสริมให้เรากล้าพูดมากยิ่งขึ้นคือ ในคลาส talent โค้ชจะคอยถาม คอยกระตุ้น ให้ทุกคนได้พูด ได้ตอบ อยู่ตลอดเวลา ไม่มีครั้งไหนที่เราจะได้นั่งฟังอย่างเดียว ซึ่งดีมากๆ ช่วยให้เราได้พัฒนาตนเองในเรื่องของการพูดจริงๆ ขอบพระคุณโค้ชปุ้ยและโค้ชแมวด้วยค่ะ 🙏☺️ ทั้งหมดนี้ KASA ทำให้เรามีความพยายามและตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จ สำหรับเป้าหมายถัดไปคือ อยากจะมีทักษะการพูด เพราะสำหรับการนำเสนอหรือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจหรือประทับใจ การมีทักษะในการพูดจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →