T8 จันจิรา ภควิวัฒน์
10 October 2019
Image Description

บันทึกความทรงจำสำหรับคลาส Talent

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคลาส talent รู้สึกใจหายหน่อยๆ เพราะเราอยู่กันมานานถึง 6 เดือน และก็รู้สึกดีใจที่ฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาจนผ่านมาได้ในวันนี้ เราได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากมาย ได้ความรู้ ได้พัฒนาตัวเอง ได้ฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกทำ ซึ่งยังไม่เคยได้เข้าคอร์สอบรมแบบนี้ที่ไหนมาก่อน
จากการทำโครงการ IDP และ GDP เราได้ลงมือทำจริงๆ ความรู้และทักษะหลายๆอย่างที่ต้องนำมาใช้ ทั้งการคิดให้เป็นระบบ การคิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ การขอความร่วมมือ ถึงแม้ว่าทั้งหมดเป็นสิ่งที่ได้ทำ แต่ก็ยังต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนกลายเป็นทักษะให้ได้ต่อไป สำหรับสิ่งที่คิดว่าเป็นความสามารถและฝึกฝนจนเป็นทักษะสำหรับตนเองคือ การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติที่ได้ระหว่างเรียนในโครงการนี้คือ เขาทำได้ เราก็ทำได้ ช่วยปลุกใจให้เรากล้าที่จะพูดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอ IDP ซึ่งไม่ง่ายสำหรับเราที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆ เป็นเวลานาน อีกอย่างที่คิดว่ามีส่วนส่งเสริมให้เรากล้าพูดมากยิ่งขึ้นคือ ในคลาส talent โค้ชจะคอยถาม คอยกระตุ้น ให้ทุกคนได้พูด ได้ตอบ อยู่ตลอดเวลา ไม่มีครั้งไหนที่เราจะได้นั่งฟังอย่างเดียว ซึ่งดีมากๆ ช่วยให้เราได้พัฒนาตนเองในเรื่องของการพูดจริงๆ ขอบพระคุณโค้ชปุ้ยและโค้ชแมวด้วยค่ะ 🙏☺️ ทั้งหมดนี้ KASA ทำให้เรามีความพยายามและตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จ สำหรับเป้าหมายถัดไปคือ อยากจะมีทักษะการพูด เพราะสำหรับการนำเสนอหรือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจหรือประทับใจ การมีทักษะในการพูดจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ