เรื่องของเมื่อวาน

T9นันทวดี วงค์บุตร
10 October 2019
Image Description

เรื่องของเมื่อวาน


เรื่องของเมื่อวานนั้น มันก็คือการเรียนรู้ที่เป็นบทเรียนให้เรา คิด ทำ วางแผน ในวันนี้ วันพรุ่งนี้ แรกๆที่เข้าโครงการ ชักเริ่มไม่แน่ใจละว่า เอ.....จะดีรึป่าวนะ ชีวิตเราตอนนี้ยังต้องทำอะไรอีกเยอะเลย มีทั้ง Thesis เวร ช บ ด ทั้งงานสอนเด็กนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลอีก ไหนจะงานคุณภาพของ รพ .. 😶😶😶 แค่เรื่องขึ้นเวรก็เหนื่อยแล้วมั๊ยยย นั่นมันก็เป็นเรื่องของเมื่อวานอีกละค่ะ 5555
พอมาวันนี้ แล้วมองย้อนไป เฮ้ยยยยย เราก็ผ่านมาได้🥳. ผ่านยกทีมด้วยยยยย 🥰 ไม่น่าเชื่อว่าความเป็นศรีพัฒน์มันจะทำให้ใครก็ไม่รู้20คน แค่เคยเห็นหน้าไม่เคยคุย ไม่เคยรู้จักกัน มาอยู่ด้วยกันและช่วยเหลือกัน support กันมาจนถึงวันสุดท้ายของโครงการ✨ พวกเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆขององค์กร แต่ถ้าไม่มีเราองค์ก็เดินไม่ได้เนาะ 555 ขอบพระคุณทีมผู้บริหาร. ผอ.เก่ง ❤️ (my boss🤩) และโค้ชปุ้ย โค้ชแมว. ถึงแม้ว่ากลางทางนั้นจะท้อเป็น1000รอบ
ก็ยังมีโค้ชที่คอย cheer up 🥳ตลอดๆๆๆ
สุดท้าย น้ำอ้อยได้รู้คุณค่าของตัวเองและคุณค่าของผู้อื่นเช่นกัน ที่สำคัญคือ growth mindset....โรง’บาลได้อะไร???? 55555😜
เราก็ไม่ได้แน่สักเท่าไหร่😌
T9 น้ำอ้อย 🌸

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →