เขียนหรือไม่เขียนดี ?

T19 Kamonthip Arkarn
11 October 2019

เขียนหรือไม่เขียนดี ?


ตอนแรก โค้ช ให้เขียนว่า ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาได้อะไรบ้าง ? ความรู้ ? การนำไปใช้ อนาคต แล้วเราหล่ะ ผ่านมา 6 เดือนได้อะไรกับตัวเองบ้าง
โค้ชให้เขียนก่อนแล้วค่อยพิมพ์ ตอนเขียนเขียนได้เยอะเลย ตั้งแต่ 2 วันก่อน แต่ก็ไม่ได้มาพิมพ์ ลงบล็อค จนวันนี้ ถ้าจะผ่านบทพิสูจน์ที่ยากที่สุดของตัวเองรือ "อารมณ์ตัวเอง" ก็ตัดสินใจว่า ต้องเขียน เพราะนี้คือ 1 บทพิสูจน์กับอารมณ์ตัวเองและใจตัวเองล้วนๆ
ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้ว่าจะเข้าโครงกาาทาเล้นท์ มันรู้สึกดีต่อใจมากๆ อยากเรียน เพราะตัวเองชอบเรียนอยู่แล้ว แต่พอมา สักพักในขณะที่ชีวิตส่วนตัวเริ่มมีปัญหา การเรียนทาเล้นท์ กับไม่ Chalenge ซะเลย จนผ่านมา 4 เดือน ที่ตั้งสติกับตัวเองและกลับมาอยู่กับตัวเองใหม่
การเข้า ทาเล้นท์ มันเลยสอนไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่มันคือการใช้ชีวิตเพื่อสร้างผลงาน
วันนี้ผ่าน 1 บทพิสูจน์แล้ว
และจะต้องผ่านมันไปให้ได้อีกหลายๆบท : )
ขอบคุณโค้ช ปุ้ย โค้ชแมว
ที่ยอมดันหลัง ทั้งๆที่แตน มันดื้อเอามากๆเลย
เป็นการเขียน Reflection ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่โค้ชบอกเลยแต่นี้มาจากใจ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →