AAR Sriphat Talent 6 เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหก

T5 พัชรียา ใหม่ยศ
11 October 2019

AAR Sriphat Talent 6 เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหก


หลังจากการอบรม 6 เดือน ความรู้ที่ได้รับคือรู้จักการบริหารจัดการตนเอง การรับข้อมูลอย่างเปิดใจ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการคิด เพื่อที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสม ได้รู้จุดแข็งของตนเอง ฝึกฝนการทำ IDP ,GDP ฝึกเรียนรู้การตั้งคำถามที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเรา และการหา solution ใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา ความรู้ต่างๆที่ได้รับ ได้นำมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่ได้มากเลยค่ะ การเข้าโครงการนี้ทำให้เราได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตัวเองขึ้นมา จากงานที่ทำเป็นประจำ 10 กว่าปี ก็ทำมาเรื่อยๆ ไม่ค่อยสนใจหาความรู้ใหม่ๆ เนื่องจากคิดว่าเรียนรู้ไปไม่ได้ช่วยอะไร ก็ยังทำงานแบบเดิม กลับบ้านก็เป็นแม่บ้านเหมือนเดิม ชีวิตวนเวียนเป็น loop แบบนี้มาตั้งนาน จนได้มาเข้าโครงการ talent ตอนแรกกลัว และเครียดมาก แต่พอจัดการ mindset ของตัวเองได้ ทำให้เรียนสนุกขึ้นมาก อยากรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีไปในตัวด้วย เนื่องจากองค์กรมีการ rotate พนักงาน และหน่วยงานเดิมไม่มีใครอยากออกจาก comfort zone .....จึงได้อาสาก่อนคนแรกเลย จากที่แจ้งไว้ว่าจะให้หมุนเวียนกันไปช่วยงานคนละ 1 เดือน .....คำสั่งก็เปลี่ยน ขอให้เราอยู่ต่อเนื่องจากคนอื่นไม่มีใครอยากย้ายมา และเห็นว่าเราปรับตัวเข้ากับที่ทำงานใหม่ได้ เปลี่ยนไปทำงานแบบอื่นได้ จึง plan ให้เราไปเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน......คิดหนักเลยทีนี้ แต่ไหนๆก็ไหนๆละ ผ่าน 2 โค้ชมาได้ ไม่มีไรน่ากลัวกว่านี้ละ(อิอิ) จึงตัดสินใจก้าวข้ามออกมา.....พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ต่อไป ชีวิตเปลี่ยนสิคะ ตอนนี้รู้สึกสนุกกับงานใหม่ และกลายเป็นแม่บ้านยุค digital ไปด้วย....ความสามารถที่ได้จากการเรียน talent แต่ยังไม่เป็นทักษะก็คือทักษะการสื่อสารและการเป็นผู้นำ ซึ่งเราก็ต้องไปฝึกฝนกันต่อไป จึงเป็นที่มาของทัศนคติของเรา ก็คือ" คิดว่าเราก็ไปต่อได้อีกนะ" ➡️ ไกลด้วย 😜
เป้าหมายต่อไปก็คือ.......เรียนต่อเฉพาะทางตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจเรียนให้เต็มที่และนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนางานให้มีผลงานโดดเด่น สมกับที่ผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจ...."lifelong learning" สู้ๆค่ะ ✌🏻✌🏻
ปล. เรียนจบแต่งานไม่จบนะจ๊ะ ยังต้องสานต่อโครงการต่างๆต่อไป ขอบพระคุณโค้ชปุ๊ย กับโค้ชแมวนะคะที่ช่วยทำให้ Patchy คนนี้กลายเป็นคนใหม่ และกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเอง 🙏🙏🙏

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →