นำเสนอโปรแกรมบัญชีออนไลน์

พิทยา ศรีวิไล
12 December 2019
Image Description

นำเสนอโปรแกรมบัญชีออนไลน์


ลูกค้ารายแรก สนใจการทำบัญชีออนไลน์ B49. หลังจากวันงานสัมนา23/11/620. ได้นำเสนอแค่1 ราย ตามเป้าหมาย100รายภายในปี2562. ถือว่าได้มีคืบหน้าบ้าง สรุปใข้ปีหน้า2563. ขอบคุณทีมคอนทีนิว น้องฟอร์ต คุณสุชาติ ร่วมกันทำงานนี้
ลูกค้าพอใจในการทำงานซึ่งมีGlad มาด้วย รองรับงบการเงิน ปิดงบได้ทุกเดือน การนำเสนอครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่จะมุ่งหาลูกค้าต่อไป เพื่อให้ได้ผลงาน 100 ราย สำหรับท่านอื่นๆที่สนใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ สามารติดต่อสอบถามได้ที่ คุณดาว คุณจี้ 098-5196155. หากสนใจจะเข้ามาดูมาฟังการน้ำเสนอที่บริษัทซีแอนด์ฮิลทุกวันพุธเวลา. 14.00น. ติดต่อได้เลยค่ะ ทุกวันมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา. ขอบคุณค่ะหวังว่าได้รับการตอบรับค่ะ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →