การสร้างแรงบันดาลใจ🧚🏻‍♀️

T14 Jindaratn Chaipokam
22 December 2019
Image Description

การสร้างแรงบันดาลใจ🧚🏻‍♀️


เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ค้นพบวิธีการสร้างแรงบันดาลใจที่มองดูแล้วแสนจะง่าย ซึ่งเราอาจมองข้ามไป แต่สิ่งที่ยากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจคือการที่ทำให้แรงบันดาลใจนั้นคงอยู่เพื่อให้เป็นแรงผลักดันต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆ ตลอดกาล

การสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆ ที่ฉันค้นพบคือ
🎀การให้ความสำคัญ และ การสร้างความหวัง🎀 นั่นเอง

ถ้าเราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ “ตัวเอง” ลองให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างดู คุณจะมีแรงกระตุ้นที่จะอยากพบอยากเจออยากได้อยากทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอย่างรวดเร็ว

ถ้าเราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ “ผู้อื่น” ลองหยิบยื่นความหวังให้เขาดูสิ เพียงความหวังเล็กๆ ถ้ามันเป็นความหวังที่ตรงใจเขาแล้ว รับประกันผลงานของเขาได้เลย ดีแน่นอน

เมื่อเกิดแรงบันดาลใจแล้ว ลูกน้องสร้างผลงานแล้ว แน่นอนการ “maintenance” เป็นสิ่งสำคัญมาก มันคือการสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

การ maintenance ที่ผู้นำควรให้ไม่ใช่ผลตอบแทนทางวัตถุเท่านั้น การตอบแทนทางใจเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า เช่น การชื่นชมที่ถูกกาละถูกจังหวะหรือถูกที่ 🎀การให้ความสำคัญกับผลงาน🎀 ของเขา อันนี้โคตรสำคัญ แต่ผู้นำมักไม่เห็น เพราะผลงานที่ออกมาแล้วไม่ว่าจะดีแค่ไหนถือว่าจบ องค์กรได้ประโยชน์แล้ว ผู้นำมักจะมองหาเพียงวิถีทางต่อไปที่จะทำให้เกิดผลงานเพิ่มเท่านั้น ซึ่ง “brownout” เกิดขึ้นแน่นอน

ผู้นำหรือเจ้านายมีความสำคัญมากในการสร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันดันให้ทีมสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จซึ่งเจ้านายที่ดีจะต้องทราบว่าการตอบสนองแรงบันดาลใจของลูกน้องคือ การตอบสนองความหวัง ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับผลงานที่ออกมาไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะผลักดันให้ผลงานงดงามต่อไป

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →