T14 Jindaratn Chaipokam
22 December 2019
Image Description

การสร้างแรงบันดาลใจ🧚🏻‍♀️

เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ค้นพบวิธีการสร้างแรงบันดาลใจที่มองดูแล้วแสนจะง่าย ซึ่งเราอาจมองข้ามไป แต่สิ่งที่ยากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจคือการที่ทำให้แรงบันดาลใจนั้นคงอยู่เพื่อให้เป็นแรงผลักดันต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆ ตลอดกาล

การสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆ ที่ฉันค้นพบคือ
🎀การให้ความสำคัญ และ การสร้างความหวัง🎀 นั่นเอง

ถ้าเราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ “ตัวเอง” ลองให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างดู คุณจะมีแรงกระตุ้นที่จะอยากพบอยากเจออยากได้อยากทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอย่างรวดเร็ว

ถ้าเราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ “ผู้อื่น” ลองหยิบยื่นความหวังให้เขาดูสิ เพียงความหวังเล็กๆ ถ้ามันเป็นความหวังที่ตรงใจเขาแล้ว รับประกันผลงานของเขาได้เลย ดีแน่นอน

เมื่อเกิดแรงบันดาลใจแล้ว ลูกน้องสร้างผลงานแล้ว แน่นอนการ “maintenance” เป็นสิ่งสำคัญมาก มันคือการสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

การ maintenance ที่ผู้นำควรให้ไม่ใช่ผลตอบแทนทางวัตถุเท่านั้น การตอบแทนทางใจเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า เช่น การชื่นชมที่ถูกกาละถูกจังหวะหรือถูกที่ 🎀การให้ความสำคัญกับผลงาน🎀 ของเขา อันนี้โคตรสำคัญ แต่ผู้นำมักไม่เห็น เพราะผลงานที่ออกมาแล้วไม่ว่าจะดีแค่ไหนถือว่าจบ องค์กรได้ประโยชน์แล้ว ผู้นำมักจะมองหาเพียงวิถีทางต่อไปที่จะทำให้เกิดผลงานเพิ่มเท่านั้น ซึ่ง “brownout” เกิดขึ้นแน่นอน

ผู้นำหรือเจ้านายมีความสำคัญมากในการสร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันดันให้ทีมสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จซึ่งเจ้านายที่ดีจะต้องทราบว่าการตอบสนองแรงบันดาลใจของลูกน้องคือ การตอบสนองความหวัง ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับผลงานที่ออกมาไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะผลักดันให้ผลงานงดงามต่อไป