T9นันทวดี วงค์บุตร
24 December 2019
Image Description

Bed management to Best management

Bed management to Best management

จากความคิดเล็กๆที่ฝันอยากได้โปรแกรมจัดการจองเตียง เหมือนการจองโรงแรมหรูๆที่เราเคยไปพัก จากนั้นก็เอามาเล่าให้สมาชิกในกลุ่มtalentฟัง แล้วก็เกิดเป็น GDP: DATA bed management ขึ้น ระหว่างทางนั้น กลุ่มเราเจออุปสรรค ปัญหามากมาย ข่าวดราม่านู้นนี่นั้น หรือเป็นความผิดพลาดทางการสื่อสารมากกว่า ทำให้เราเกิดการเรียนรู้. รู้อะไรบ้างน่ะเหรอ? อันดับแรกคือ การรู้จักตัวเอง แล้วพูดคุยกับตัวเอง ถามถึงเหตุผลของตัวเอง และนอกจากตัวเรานั้น คือการเรียนสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ทำตัวเป็นอุปสรรค ใช้สติและเวลา ความคิด วิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลมาหักล้างกัน ให้เกิดตะกอนความคิดที่ตกผลึกใหม่. แน่นอนว่าผลึกนั้นถ้าไม่ถูกเจียรไน ขัดเกลาสั่งสอน ก็จะเป็นผลึกที่ดูไม่สวยงามเท่าไหร่. แต่หากว่าเรายอมรับในความแตกต่าง ยอมรับความคิดเห็น. กล้าที่จะเจอความท้าทายที่จะเกิด เราก็จะได้ผลึกทีสวยงามได้. สมาธิและสติ เท่านั้นที่ดึงเราอยู่บนตรรกะ.

วันนี้รู้สึกดีใจไม่น้อยที่ได้เห็นโปรแกรม bed management อาจจะเป็นส่วนที่น้อยนิดมากๆ และก็ทำให้ฝ่ายการพยาบาลนำไปขยายผลต่อองค์กร ทั้งนี้ต้องขอบคุณโค้ชปุ้ยและโค้ชแมว คอยเสียสละเวลามานอกรอบเพื่อให้คำปรึกษา. คอยกระตุ้น cheer up ตลอด ขอบพระคุณ ผอ เก่ง ที่เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ. ขอบพระคุณพี่บิ๊กที่เป็นกองหนุน ขอบพระคุณพี่ปุ๊กและฝ่ายการพยาบาลฯที่หยิบยกprojectนี้สานต่อ. ถึงแม้ว่าคลาสจะจบลง แต่ก็จะยังไม่หยุดพัฒนา ทุกวันนี้ยังหาเวลาฟัง podcast หาหนังสือมาอ่าน ยังมองหาช่องทางสำหรับตัวเองเสมอ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอ ไม่มีอะไรถูกใจเราหมดทุกอย่าง ทำใจให้ว่างและใช้สติเท่านั้นถึงจะอยู่รอด. โตไปด้วยกันนะ bed management - best management 😊