T10 สุธีรา กาญจนคงคา
15 January 2020

1 2 3 เปลี่ยนหวอด!!!

ช่วงนี้ถือเป็นช่วงยากลำบากหนึ่งของชีวิตการทำงาน การเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันเตรียมตัวเป็นอะไรที่รู้สึกไม่ปลอดภัย กังวล ไม่แน่ใจและมีคำถามเกิดขึ้น
เนื่องจากเราได้เวียนไปหวอดอื่นที่ต้องการการปรับปรุงระบบบางอย่าง พยาบาลหวอดเราได้เวียนกันไปคนละ 10 วัน สิ่งแรกที่คิดคือ ใครคิดระบบนี้ขึ้นมา? แล้ววัตถุประสงค์ที่ต้องการจริงๆคืออะไร? จน 2 วันก่อนหน้านี้ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เชิญเข้าร่วมประชุม เราถึงได้ทราบปัญหาและวัตถุประสงค์หลักจริงๆของโครงการนี้ แต่ในใจยังคงค้านว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน ก่อนอื่น เราต้องขอบคุณโครงการ Talent ที่ฝึกให้เรามีความคิดชอบความท้าทาย เน้นเป้าหมายและเข้าใจในความไม่แน่นอนมากขึ้น เราปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ง่าย นำสิ่งดีดีที่เรามี เผยแพร่ให้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ พร้อมเปิดใจที่จะเข้าใจว่า เพราะอะไรวัฒนธรรมที่ unit นี้จึงเป็นเช่นนั้น ผ่านการฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน สร้างคำถามที่สะท้อนทัศนคติการทำงาน การอยู่ร่วมกัน เพราะเราเชื่อว่าพยาบาลคือการทำงานเป็นทีม ทีมต้องมีความเชื่อใจกันเป็นส่วนประกอบ เราได้ข้อมูลมากมายสำหรับการประชุมกับฝ่ายการครั้งนี้ เราแยกหมวดหมู่ของปัญหาที่พบ เน้นพูดภาพรวมของระบบ อย่างไม่มีอคติและไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับเราการประชุมครั้งนั้นถือว่า ตัวเองทำได้ดี ผู้ใหญ่อาจมองไม่เห็นบางปัญหาที่ระดับปฏิบัติการอย่างเรามองเห็น เราเข้าประชุมในฐานะตัวแทนพยาบาลปฏิบัติที่เห็นปัญหาเหล่านี้มานาน แต่หลายคนก็บ่นให้ผ่านๆไป ไม่อยากแก้ไขให้จริงจัง เมื่อก่อนเราเป็นแบบนั้น ขอแค่บ่น แค่ระบาย แต่อีกนั่นแหละ Talent ทำให้ระบบความคิดเรามีตรรกะ มีคำถามที่ challenge ดีกว่านี้ได้มั๊ย? ทำอย่างไรถึงจะไปเป้าหมาย?
เราไม่แน่ใจว่า วัฒนธรรมบางอย่าง จะแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วได้หรือไม่ แต่อย่างน้อย ทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนบางอย่างแล้วล่ะค่ะ :)