1 2 3 เปลี่ยนหวอด!!!

T10 สุธีรา กาญจนคงคา
15 January 2020

1 2 3 เปลี่ยนหวอด!!!


ช่วงนี้ถือเป็นช่วงยากลำบากหนึ่งของชีวิตการทำงาน การเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันเตรียมตัวเป็นอะไรที่รู้สึกไม่ปลอดภัย กังวล ไม่แน่ใจและมีคำถามเกิดขึ้น
เนื่องจากเราได้เวียนไปหวอดอื่นที่ต้องการการปรับปรุงระบบบางอย่าง พยาบาลหวอดเราได้เวียนกันไปคนละ 10 วัน สิ่งแรกที่คิดคือ ใครคิดระบบนี้ขึ้นมา? แล้ววัตถุประสงค์ที่ต้องการจริงๆคืออะไร? จน 2 วันก่อนหน้านี้ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เชิญเข้าร่วมประชุม เราถึงได้ทราบปัญหาและวัตถุประสงค์หลักจริงๆของโครงการนี้ แต่ในใจยังคงค้านว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน ก่อนอื่น เราต้องขอบคุณโครงการ Talent ที่ฝึกให้เรามีความคิดชอบความท้าทาย เน้นเป้าหมายและเข้าใจในความไม่แน่นอนมากขึ้น เราปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ง่าย นำสิ่งดีดีที่เรามี เผยแพร่ให้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ พร้อมเปิดใจที่จะเข้าใจว่า เพราะอะไรวัฒนธรรมที่ unit นี้จึงเป็นเช่นนั้น ผ่านการฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน สร้างคำถามที่สะท้อนทัศนคติการทำงาน การอยู่ร่วมกัน เพราะเราเชื่อว่าพยาบาลคือการทำงานเป็นทีม ทีมต้องมีความเชื่อใจกันเป็นส่วนประกอบ เราได้ข้อมูลมากมายสำหรับการประชุมกับฝ่ายการครั้งนี้ เราแยกหมวดหมู่ของปัญหาที่พบ เน้นพูดภาพรวมของระบบ อย่างไม่มีอคติและไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับเราการประชุมครั้งนั้นถือว่า ตัวเองทำได้ดี ผู้ใหญ่อาจมองไม่เห็นบางปัญหาที่ระดับปฏิบัติการอย่างเรามองเห็น เราเข้าประชุมในฐานะตัวแทนพยาบาลปฏิบัติที่เห็นปัญหาเหล่านี้มานาน แต่หลายคนก็บ่นให้ผ่านๆไป ไม่อยากแก้ไขให้จริงจัง เมื่อก่อนเราเป็นแบบนั้น ขอแค่บ่น แค่ระบาย แต่อีกนั่นแหละ Talent ทำให้ระบบความคิดเรามีตรรกะ มีคำถามที่ challenge ดีกว่านี้ได้มั๊ย? ทำอย่างไรถึงจะไปเป้าหมาย?
เราไม่แน่ใจว่า วัฒนธรรมบางอย่าง จะแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วได้หรือไม่ แต่อย่างน้อย ทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนบางอย่างแล้วล่ะค่ะ :)

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →