มั่นใจไปไหม⁉️

T14 Jindaratn Chaipokam
22 February 2020
Image Description

มั่นใจไปไหม⁉️


🍃 เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เข้ารับการอบรมในคอร์ส Talent และมีคำถามหนึ่งที่โค้ชถามในห้องเรียนวันแรก “อาชีพอะไรที่จะหายไป ในอนาคตที่มีระบบ AI เข้ามาทดแทน” หลายคนช่วยกันคิด มโนถึงอาชีพต่างๆ ที่จะหายไป แต่ในใจฉันคิดอีกประเด็นหนึ่งที่แตกต่างไป “มนุษย์ไม่มีทางตกงาน เพราะมนุษย์มีการปรับตัวสูง มีลักษณะเด่นอะไรของมนุษย์ที่ชนะ AI ได้บ้าง และฉันจะมั่นใจมากเมื่อฉันมีสิ่งนี้อยู่ในตัว ไม่ว่าจะอาชีพอะไรเธอขาดฉันไม่ได้แน่นอน”
😁นั่นคือฉันมีความรู้สึก ฉันสามารถรับรู้ความต้องการคนรอบข้างมากมาย และเธอไม่มีทางรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่ และฉันสามารถสนองความต้องการทุกคนได้ และฉันจะทำเมื่อฉันมีเป้าหมาย ดังนั้นฉันชนะทุกสิ่งแน่นอน
😅เมื่อมาถึงจุดนี้ ฉันได้รู้ว่า อืม... การที่ฉันรู้ว่าคนรอบข้างต้องการอะไรนั้น มันไม่ทำให้ฉันชนะทุกสิ่งถ้าฉันไม่อดทน‼️ และยอม‼️ ฉันเกลียดการยุแยงเสี้ยมสอน ฉันต้องยอมเป็นคนเสี้ยมเอง ฉันต้องอดทนในการเกลียดตัวเองที่ต้องยุแยงให้คนเข้าใจกันแม้จะโกหกบ้างในบางครั้ง

😊ฉันเลยเปลี่ยนชื่อเรียกมันว่า “การโน้มน้าวจิตใจ” 555 มันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแฮะ

🙃ฉันก็ว่า ฉันเริ่มบ้าขึ้นทุกวัน

💞สุขสันติ์เดือนแห่งความรักนะคะทุกคน

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →