Covid-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป

A02 Pimpan Kantacome
23 April 2020
Image Description

Covid-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป


การมาเยือนของ covid-19 ทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปจากปกติ (normal) เป็น ความไม่ปกติชั่วขณะ และจะกลายเป็น ‘ความปกติรูปแบบใหม่’ (new normal) หลายสิ่งจะไม่เหมือนเดิมตลอดกาล 🥰

วิถีการใช้ชีวิตใหม่ การประพฤติจนกลายเป็นนิสัยใหม่ (new behavior) 🤸🏻
1. ส่งสายตามากขึ้นเพราะต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน พูดคุยกันภายใต้หน้ากาก
2. ล้างมืออย่างใส่ใจ 6 ขั้นตอนอย่างไม่เคยทำมาก่อน
3. กินร้อน ช้อนฉัน จานใคร จานใคร ไม่ต้องชิมของฉัน กินคนเดียวหรือเฉพาะคนในครอบครัว
4. พกเงินสดน้อยลง แยกใส่กระป๋อง มองหาแต่การชำระแบบไม่ต้องใช้เงิน
5. พกแอลกอฮอล์ ติดกระเป๋าเช่นลิปสติก

วิถีการทำงานใหม่ (new way of work)🖥
1. ประชุมแบบแยกกันอยู่ ผ่าน application สารพัด เช่น zoom, skype, microsoft team, hangout etc.
2. ใช้ platform online ในการทำงาน ส่งมอบงานและติดตามงาน
3. remote work โดยมี platform และ application เป็นตัวกลาง เป็นเรื่องธรรมดา
4. WFH ก็เป็นจริง และพบว่างานของเราอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป คนทำงาน office มาเฉพาะบางตำแหน่ง ที่จำเป็น
5. ช่วง reskill และ upskill ให้มี skill ที่เป็น core function ของธุรกิจที่เราทำงานด้วย
6. team, poject base และ contractor กำลังเตรียมพร้อมและ spread ออกรวดเร็ว

วิถีการดำเนินธุรกิจใหม่ (new normal of business)🚖
1. ท่องเที่ยว เป็นแบบ virtual เที่ยวได้ทั่วโลก โรงแรม ร้านอาหาร ยกเก้าอี้วางบนโต๊ะ ติดป้าย ‘สั่งกลับบ้าน’
2. grab food, panda และ line man วิ่งไปมาคึกคัก Food delivery โตแบบก้าวกระโดด พร้อมกับสร้างพฤติกรรมใหม่ให้ผู้บริโภค ‘สั่ง delivery’🛵
3. shopping online 24*7 ส่งของแทบไม่ทันสวนทางกับห้างสรรพสินค้าที่ถูกขอให้ปิดชั่วคราว
4. local business และ SMEs ก้าวสู่ online commerce เพิ่มช่องทางขายใหม่ เพิ่มลูกค้าใหม่ ด้วยถูกบังคับให้ต้องรอดวันนี้ และเป็น new normalโดยปริยาย
5. ก้าวสู่ online และนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้ business transformation เกิดขึ้นจริงและเร็ว

เมื่อ covid กลายเป็นโรคระบาดปกติ (normal) และอยู่กับเราตลอดกาล
1. V-shape คือมุมมองคาดการณ์ว่าจะเป็นการเติบโตของธุกิจหลัง ตั้งตัวได้จากการถูกจู่โจมโดย covid
2. เราจะมีความทรงจำที่งดงาม ผู้คนแบ่งปัน เสียสละ มอบความรัก ร่วมมือร่วมใจกันอย่างไร้ขอบเขต ❤️
3. สัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอด (survival) เข้มแข็งเสมอ

4.0 มาแล้วอย่างแท้จริง
5.0 ก็ตามมาติดๆ

Must read: Future is faster than you think
ref: www2.deloitte.com

#แสดงความเห็นร่วมกันมันส์ๆ นะคะ
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →