เคยไหมที่ทำอะไรไม่ชอบได้เป็นเวลานานๆ

A02 Pimpan Kantacome
10 July 2020
Image Description

เคยไหมที่ทำอะไรไม่ชอบได้เป็นเวลานานๆ


ไม่ชอบวิ่ง ทำไมจึงวิ่งมาได้ 2 ปีครึ่ง❓
• ไม่ชอบรู้สึกเวลาเท้ากระแทกพื้น
• ไม่ชอบโดนแมลงกัด

มันต้องมีอะไร Trade ที่คุ้มกว่า “ความไม่ชอบ”
• ชอบกิจกรรมที่ได้เคลื่อนตัว
• ชอบความโล่งและอากาศหมุนเวียน
• ชอบมองคนขณะวิ่ง รู้สึกได้พลัง active
• ชอบอะไรๆ ผ่านตา เหมือนนั่งรถ
• ชอบตอนเหงื่อออก
• ชอบรอยยิ้มของแม่ค้าขายของที่สนาม

ของแถมจาก “ความไม่ชอบ”
• สุขภาพดีขึ้น เป็นภูมิแพ้น้อยลง
• ได้ sporty look บางเวลา
• เหมือนจะมีวินัยมากขึ้น
• สมองแล่น อารมณ์ดี 😃

เอ......หรือจะเป็นเช่นโกวเล้งกล่าวไว้
🎎 ข้ามิได้พึงใจในรสชาติสุรา แต่ข้าพึงใจในบรรยากาศของการร่ำสุรา

🎁 บางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าคุ้มไหม
จนกว่าเราจะ “ค้นพบ” ด้วยตัวเอง ..
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →