ทำธุรกิจให้ตายก็ไม่รวย ถ้าหาจิตวิญญาณของผู้ประกอบการไม่เจอ บทเรียนจาก CEO สมูทอีและเดนทิสเต้ Entrepreneurial Spirit

วลัย ชัยมูล
28 August 2020
Image Description

ทำธุรกิจให้ตายก็ไม่รวย ถ้าหาจิตวิญญาณของผู้ประกอบการไม่เจอ บทเรียนจาก CEO สมูทอีและเดนทิสเต้ Entrepreneurial Spirit


ได้ฟัง ดร.แสงสุข พิทยานุกุล เจ้าของบริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์สมูทอีและเดนทิสเต้ จนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสในทุกวิกฤต เพราะ ถ้าคุณเลือกที่จะคว้าโอกาสไว้ท่ามกลางวิกฤตที่หลายคนอาจจะกำลังลังเล เพราะแม้แต่ Red Ocean ก็ยังมี Blue Ocean อยู่ โดยส่วนตัวชอบคำพูดที่ว่า “Entrepreneur นั้นเรียนรู้จากการลงมือทำ คนที่มี Entrepreneurship เท่านั้นที่จะอยู่รอดในโลก” เพราะ ถ้าคุณเป็นนักการตลาดที่ดี คุณต้องทำสินค้าตัวหนึ่งให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ พอเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการก็จะฝันต่อ นี่คือลักษณะของ Entrepreneur ซึ่งหากแปลสรุปจากภาษาฝรั่งเศส หมายความว่า Make things happen เมื่อฝันหนึ่งเป็นจริงแล้ว ไม่ยอมแพ้ แล้ว Continue ไม่ต้องกลัวคู่แข่ง เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ การไม่มีคู่แข่ง ในเมื่อคู่แข่งช่วยกระตุ้นให้กระตือรือร้นยิ่งขึ้น ตื่นตัวที่จะพัฒนาตลอดเวลา ทั้งทีมงาน ทั้งตัวสินค้า เมื่อเค้กก้อนใหญ่คนที่ได้เปรียบก็คือ คนแรกที่ออกตัววิ่งนำทางมาก่อน ตรงที่ใคร ๆ ก็จำได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เมื่อการสื่อสารตรงจุด ความสำเร็จก็ตามมาอย่างน่าชื่นใจ สิ่งที่จะทำเงินก็คือ Innovation กับ Marketing การตั้งเป้านั้นสำคัญที่สุด เริ่มจากการวิเคราะห์ ประเมินตลาด ประเมินผู้เล่นที่มีทั้งหมดในสนาม ประเมินความเสี่ยงของตัวเอง 95% ของผู้ประกอบการมักไม่ประสบความสำเร็จ มีเพียง 5% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ สาเหตุหลักๆ ก็คือ เวลา เพราะระยะเวลาในการไปสู่ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากัน “ล้มให้ไวแล้วรีบลุกขึ้นมาให้เร็ว” แต่ไม่ล้มเลิก จึงถูกนับอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จด้วย สิ่งสำคัญจึงจำเป็นต้องมีความบ้า (Passion) ในสิ่งที่ทำ ลงมือทำตลอด (Practice) คิดแล้วก็ทำ เพราะถ้าลงมือทำก็จะมีผลลัพธ์คือ ความสำเร็จกับความล้มเหลว ประสบความสำเร็จก็ได้เงิน ล้มเหลวก็ได้ความรู้ อย่างที่เรียกกันว่า Fail Fast, Learn Fast ต่อสู้กับความท้าทาย (Persistence) อดทนต่อความเจ็บปวดต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ประเดประดังเข้ามา ทั้งเรื่องสินค้า เรื่องคู่แข่ง เรื่องตลาด เรื่องลูกค้า ฯลฯ มีความอึด อดทน (Perseverance) ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →