ยุคที่ต้องสนใจผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

Favpo User
2 September 2020
Image Description

ยุคที่ต้องสนใจผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)


งานของ hr หลังโควิด 19 ต่อจากนี้เน้น 3 ส่วน

1. Performance Management
หา performer ให้เจอ แล้วให้เค้ารับงานที่ท้าทาย

2. Talent Management
บริหารคนเก่ง ให้เค้าสร้างผลกำไรทางธุรกิจ
ซึ่งคนเก่งเค้าไม่มานั่งคิดหรอกว่าองค์กรได้อะไร
เค้าเสียอะไร คนเก่งชอบความท้าทาย

3. Competitive Advantage
กลับมาดู capability, core skill
ให้ความสำคัญกับ customer, productivity, new normal

แนวทางการพัฒนาของ ADDIE ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
เราโฟกัสเรื่องการสร้างคนเก่ง สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
- Performance Management เราพัฒนาแอพลิเคชั่น #Favpo เพื่อให้บริการในส่วนนี้
- Talent Management เราเป็นที่ปรึกษาและร่วมกับองค์กรพัฒนาคนเก่งมาหลายร้อยคน #ADDIE
- Competitive Advantage เป็นสิ่งที่เราเสนอให้ผู้บริหารเสมอ เมื่อเปิดประเด็นทางธุรกิจ

เราสนใจการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ให้ผู้เรียนรู้จริงที่เป็นประสบการณ์มือแรก (1st hand experience) ของตนเอง
ขอบคุณโอกาสที่ผู้บริหารให้ทีมเราทำงานยากในอดีต ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นเทรนด์ของการพัฒนาคนในยุคนี้

Fb: Addie the change consulting
Cr: the secret sauce
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →